Ysgol Gyfun Cwm Rhymni at the opening of the new Tate Modern

Date posted: June 26, 2016

The new Tate Modern opened to the public on the 16th of June, and 3000 school children from across the UK were the first ones to see it. As a member of the Plus Tate network Artes Mundi was thrilled to invite Ysgol Gyfun Cwm Rhymni to take part in  this amazing experience.

Here’s what they thought about the day:

 

Yr wyf yn meddwl bod gwaith yr arlunwyr, yn enwedig y rhai sydd â strwythur manig neu afreolaidd yn adlewyrchu personoliaeth yr artist neu ymhellach yn adlewyrchu eu cyflwr meddyliol presennol.

I think that the work of the artists, especially those with a manic or irregular structure reflected the personality of the artist or further reflected their current and personal state of mind.

Owain Fontanella

 

 

 

Roedd yr arddangosfeydd o waith  ffeministaidd yn ddiddorol ac yn bendant wedi fy mherswadio i ddilyn y trywydd yma yn fy ngwaith.

The exhibitions of feminist works were very interesting and definately persuaded me to follow this path in my work.

Esme Cheadle

(New Tate Modern, Opening Exhibition, 2016, Seen by Gyfun Cwm Rhymni’s sixth form art pupils)

 

Roedd gwaith y Guerilla Girls yn ysbrydoliaeth mawr o ran creu celf sy’n cwestiynnu cymhelliant cymdeithas mewn ffordd ddeniadol.

The Guerilla Girls work was a big inspiration in terms of creating art that questions the motivation of society in an attractive way.

Gwenllian Gwynn

 

Roedd e’n ddefnyddiol gweld darnau o gelf 3D, a gallu cerdded o’u cwmpas yn lle gweld lluniau ar y wê. Roedd hyn yn rhoi mwy o ysbrydoliaeth!

It was useful to see 3D pieces of work, and to be able to walk around the pieces instead of looking at images on the web. This gave me more inspiration!

Rebekah Hoare

Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright 2013 Artes Mundi. All Rights Reserved

Design by