Date posted: September 17, 2015

O DAN WAHARDDIAD LLYM TAN 00:01 BST, 17 MEDI 2015

 

RHESTR FER ARTES MUNDI 7 WEDI’I CHYHOEDDI

 

17 MEDI 2015

 

Yn dilyn llwyddiant Gwobr Artes Mundi 6 a ddyfarnwyd i Theaster Gates ynghynt eleni, pleser mawr i Artes Mundi yw cael cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 7, seithfed rhifyn prif wobr gelf eilflwydd y DU. Cyhoeddir enillydd gwobr bwysig £40,000 Artes Mundi sydd â’i chartref yng Nghaerdydd ym mis Ionawr 2017 yn dilyn arddangosfa bedwar mis yn cynnwys gwaith gan yr artistiaid ar y rhestr fer.

Mae’r rhestr fer yn cynnwys saith o artistiaid cyfoes enwocaf y byd, wedi’u dethol o blith dros 700 o enwebiadau ar draws 90 o wledydd:


JOHN AKOMFRAH (Y DU)

NEÏL BELOUFA (FFRAINC/ALGERIA)

AMY FRANCESCHINI / FUTUREFARMERS (UDA/GWLAD BELG) 

LAMIA JOREIGE (LIBANUS)

NÁSTIO MOSQUITO (ANGOLA)

HITO STEYERL (YR ALMAEN/JAPAN)

BEDWYR WILLIAMS (CYMRU/Y DU)Bu detholwyr Artes Mundi 7, Elise Atangana, curadur annibynnol â’i chartref ym Mharis a Chamerŵn, Alistair Hudson, Cyfarwyddwr Sefydliad Celf Fodern Middlesbrough a Marie Muracciole, Cyfarwyddwr Canolfan Gelf Beirut, yn chwilio am artistiaid sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywyd pob dydd drwy eu gwaith ac sy’n ymchwilio i faterion cymdeithasol cyfoes ar draws y byd.

Cyfarwyddwr, awdur a damcaniaethwr enwog yw John Akomfrah OBE sy’n adnabyddus am ffilmiau arloesol megis The Stuart Hall Project (2013). Mae Neïl Beloufa yn adnabyddus yn y DU am ei sioe ICA yn 2014, Counting on People, a adolygwyd yn eang. Amy Franceschini yw sefydlydd y gydweithfa artistiaid a ffermio yng Nghaliffornia, Futurefarmers, sy’n canolbwyntio ar greu prosiectau rhyngwladol sy’n herio systemau cynhyrchu bwyd a thrafnidiaeth. Lamia Joreige oedd yr artist benywaidd cyntaf o Libanus i gael ei chydnabod yn rhyngwladol a’r cyntaf i gael gwaith o bwys wedi’i brynu gan Tate. Cafodd Nástio Mosquito ei enwebu’n ddiweddar yn rhestr y Guardian, Ten African Artists to Look Out For, yn sgil ei arddangosfa undyn gyntaf yn y DU yn Oriel Ikon Birmingham. Mae fideos swrrealaidd Hito Steyerl sydd wedi’u lleoli yn yr ‘oes ôl-ryngrwyd’ wedi ennill sawl gwobr. Bedwyr Williams yw un o artistiaid mwyaf poblogaidd y DU, sy’n enwog am ei waith yn cynrychioli Cymru yn 55ain Biennale Fenis.

Bydd Artes Mundi 7 yn cyflwyno arddangosfa bwysig o waith arloesol a newydd gan yr artistiaid sydd ar y rhestr fer o 21 Hydref 2016 hyd at 26 Chwefror 2017 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter Caerdydd. Hefyd, bydd rhaglen estynedig ar draws y ddinas mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Yn ôl Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi, “Mae’r artistiaid rhyfeddol hyn yn bwrw eu persbectifau unigryw eu hunain ar waith sy’n ymchwilio i beth yw ystyr bod yn ddynol yn y gymdeithas gyfoes. Boed yn fewnblyg ac yn hynod bersonol neu’n ymgysylltiedig â materion cymdeithasol a diwylliannol eraill, mae pob artist yn dangos pwysigrwydd celf a diwylliant yn ein bywydau beunyddiol, gan herio ein rhagdybiaethau ac yn agor ffyrdd newydd o ymgysylltu â’r byd o’n cwmpas.”

CANMOLIAETH I ARTES MUNDI 6

 

Gwaith sy’n adlewyrchu amrywiaeth gyfoethog diwylliannau byd-eang yn cael ei mynegi drwy ystod eang o syniadau.” – The Times

“Y wobr celfyddydau gweledol sy’n cael ei hesgeuluso fwyaf yn y DU”Financial Times

““Mae ymateb y beirniaid i natur agored ac arloesol Artes Mundi wedi bod mor gadarnhaol ag yr oedd ymateb i Wobr Turner eleni yn negyddol, gan awgrymu bod yr ymhonnwr ifanc llai sidêt yma’n dangos be’di be i fachgen drwg gynt gwobrau celf gyfoes” –  Will Gompertz, BBC News at Ten

 Lein-yp arbennig o gryf” – Y Guardian

 

 

YNGLŶN Â’R ARTISTIAID AR Y RHESTR FER

 

JOHN AKOMFRAH OBE (Y DU)

Ers 30 mlynedd, mae’r cyfarwyddwr, awdur a damcaniaethwr o Brydain a aned yn Ghana, John Akomfrah OBE yn amlygu cynhysgaeth yr Affricanwyr alltud yn Ewrop drwy ffilmiau sy’n ymchwilio i hanesion cymdeithas Ewrop sydd wedi’u hymylu. Un o aelodau sefydlu’r Black Audio Film Collective oedd Akomfrah ac mae’n adnabyddus am ffilmiau sy’n cynnwys The Nine Muses (2010), Speak Like a Child (1998) a The Stuart Hall Project (2013). Yn 2008 derbyniodd Akomfrah yr OBE am ei wasanaethau i’r diwydiant ffilm Prydeinig.

 

NEÏL BELOUFA (FFRAINC/ALGERIA)

Mae’r artist Ffrengig Algeraidd arobryn, Neïl Beloufa, yn defnyddio fideo ac amlgyfryngau i ymchwilio i a pharodïo rhyngweithio cymdeithasol drwy bynciau mor wahanol â bodau arallfydol, cenedlaetholdeb a therfysgaeth. Mae fideos Beloufa wedi cael eu dangos yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Toronto, Yr Ŵyl Ffilm Ryngwladol, Rotterdam a Gŵyl Ffilm Llundain. Mae wedi ennill gwobrau pwysig yn y 54ain a 57ain Oberhausen Kurzfilmtage, Gwobr Dalent Audi 2011 a Gwobr Meurice 2013 am Gelf Gyfoes. Mae wedi cael ei enwebu ar gyfer Prix Marcel Duchamp 2015.

 

AMY FRANCESCHINI / FUTUREFARMERS (UDA/GWLAD BELG)

Grŵp o ymarferwyr celf a ffermio yw Futurefarmers a sefydlwyd ym 1995 gan yr artist Amy Franceschini sydd â’i chartref yng Nghaliffornia. Mae’r gydweithfa’n gweithio tuag at greu rhaglen amrywiol o gomisiynau cyhoeddus, arddangosfeydd a chyhoeddiadau, sy’n edrych ar systemau trafnidiaeth gyhoeddus, rhwydweithiau ffermio gwledig a pholisïau bwyd ac yn eu herio. Mae gwaith y gydweithfa wedi’i arddangos yn Amgueddfa Celf Americanaidd Whitney,  MOMA, Solomon R. Guggenheim, Hall of Sciences Efrog Newydd a Chanolfan Gelf Walker. Derbyniodd Franceschini Gymrodoriaeth Guggenheim 2010 a Chymrodoriaeth Eureka 2006.

 

LAMIA JOREIGE (LIBANUS)

Artist a gwneuthurydd ffilmiau o Libanus yw Lamia Joreige sy’n defnyddio dogfennau archifol i fyfyrio ar y berthynas rhwng y cof ‘unigol’ a ‘chyfunol’. Mae ei gwaith yn edrych ar drawma rhyfeloedd Libanus gyda phwyslais ar ei dinas enedigol, Beirut. Yn 2011, gwaith Joreige Objects of War, cyfres o dystiolaeth fideo ar Ryfel Cartref Libanus, oedd y darn mawr cyntaf o gelf o Libanus i gael ei brynu gan Tate Modern. Mae Joreige wedi arddangos yn rhyngwladol mewn sefydliadau sy’n cynnwys SFMOMA a Chanolfan Pompidou.

 

NÁSTIO MOSQUITO (ANGOLA)

Artist amlgyfrwng, perfformio a llafar yw Nástio Mosquito sydd yn aml yn ei roi ei hun yng nghanol y llwyfan yn ei waith, gan ddefnyddio dynwarediad i edrych ar wleidyddiaeth fyd-eang ac Affricanaidd. Mae’n arbennig o enwog am ei waith sy’n cyfeirio at Ryfel Cartref Angola, yn ogystal â gwleidyddiaeth rywiol, prynwriaeth ac arwyddion globaleiddio eraill. Mae Mosquito wedi perfformio mewn sefydliadau sy’n cynnwys Tate Modern a Chanolfan Gelfyddydau Walker. Yn 2014 cyhoeddwyd Mosquito yn gyd-enillydd 3edd Wobr Gelf Future Generation a’i enwi gan y Guardian fel un o Ten African Artists to Look Out For. Cafodd sylw eang ynghynt eleni am ei arddangosfa Daily Lovemaking yn IKON, Birmingham, darn a gafodd ei arddangos yn nes ymlaen yn 56ain Biennale Fenis.

 

HITO STEYERL (YR ALMAEN/JAPAN)

Mae gwaith fideo’r artist ac awdur Hito Steyerl  sydd â’i chartref yn Merlin yn canolbwyntio ar y ffyrdd y mae ffeministiaeth a milwreiddio’n cael eu hamlygu yn y byd sydd ohoni mewn perthynas â’r toreth o ddelweddau a gwybodaeth a geir drwy lwyfannau cyfryngau digidol. Mae arddangosfeydd un-ddynes diweddar yn cynnwys Bank, Shanghai; Oriel KOW, Berlin; Artists Space, Efrog Newydd ac ICA, Llundain. Yn 2010 derbyniodd Steyerl Wobr New: Visions yng Ngŵyl Ffilmiau Dogfen Ryngwladol Copenhagen am ei ffilm, In Free Fall.

 

BEDWYR WILLIAMS (CYMRU/Y DU)

Mae Bedwyr Williams yn defnyddio amlgyfryngau, perfformio a thestun i edrych ar y gwrthdaro rhwng yr agweddau ‘dwys difrifol’ a ‘dibwys’ ar fywyd modern. Mae Williams yn adnabyddus am ddychanu’r berthynas rhwng yr artist a’r curadur drwy greu senarios gwirion iddyn nhw. Yn fwy diweddar, drwy fideo, mae wedi edrych ar themâu dystopia ac arwyddocâd dyn yn y bydysawd. Mae Williams ar y  rhestr fer ar gyfer Gwobr Jarman Ffilm Llundain 2015 a chynrychiolodd Gymru yn 55ain Biennale Fenis gyda gwaith sydd hefyd yn sail i’w sioe bresennol yn Oriel Whitworth, Manceinion. Bydd ei waith diweddaraf, Century Egg, yn cael ei gyflwyno yn Sioe Gelf Prydain yn nes ymlaen eleni.

—DIWEDD—

 

NODIADAU I OLYGYDDION

 

CYSYLLTIADAU’R WASG

 

Y DU A RHYNGWLADOL – Tory Lyne-Pirkis a Fiona Livesey yn Midas Public Relations

Tory.lyne-pirkis@midaspr.co.uk | Fiona.livesey@midaspr.co.uk | +44 (0) 207 361 7860

 

CYMRUJane Hughes-Wynn yn Artes Mundi

jane.hughes-wynn@artesmundi.org | +44 (0) 29 2055 5300

 

 

Am Artes Mundi – Sefydliad celfyddydau rhyngwladol yw Artes Mundi sydd â’i gartref yng Nghaerdydd. Wedi’i sefydlu yn 2002, mae Artes Mundi yn ymrwymedig i gefnogi artistiaid gweledol cyfoes arloesol o bob cwr o’r byd y mae eu gwaith yn ymgysylltu â realiti gymdeithasol a phrofiad y mae pobl wedi byw drwyddo. Cynhelir Arddangosfa a Gwobr Artes Mundi bob dwy flynedd, gan gynnig rhaglen barhaus o brosiectau allgymorth a dysgu ochr yn ochr â’r arddangosfa gyhoeddus. Yn 2015 dyfarnwyd Gwobr Artes Mundi 6 i Theaster Gates. Yr enillwyr blaenorol oedd Teresa Margolles (2013), Yael Bartana (2010), N S Harsha (2008), Eija-Liisa Ahtila (2006),  a Xu Bing (2004). Ariennir Artes Mundi yn gyhoeddus gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd. Mae cyllidwyr eraill yn cynnwys Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Sefydliad Esmée Fairbairn ac Ymddiriedolaeth Myristica.  www.artesmundi.org

 

Am Amgueddfa Gelf Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – lansiwyd Amgueddfa Gelf Cymru yn 2011 i gadw casgliadau celf cenedlaethol Cymru, gan gynnwys y casgliad byd-enwog o waith yr Argraffiadwyr gyda gwaith gan Monet, Cézanne, Manet, Renoir, Van Gogh a Rodin. Golygai creu Amgueddfa Gelf Cymru bum mlynedd o ddatblygu, wrth i’r orielau oedd eisoes yn bodoli gael eu hadnewyddu’n llwyr ac eraill gael eu troi’n ofodau newydd syfrdanol, gan gynnig dros 40% yn fwy o le i arddangos celf fodern a chyfoes.  www.museumwales.ac.uk

 

Am Chapter – Gofod celf rhyngwladol yw Oriel Chapter sy’n comisiynu, cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau celf weledol a byw gyfoes o fewn canolfan amlgelfyddyd ddeinamig.  Mae’n cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol a chynhwysfawr o arddangosfeydd, preswyliadau a digwyddiadau a phrosiectau oddi ar y safle, gan artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol sefydledig. www.chapter.org

 

 

Gwybodaeth Allweddol

Cyhoeddi’r Rhestr Fer: 17 Medi 2015

Cynhelir yr Arddangosfa 21 Hydref 2016 – 26 Chwefror 2017

Cyhoeddi’r Wobr: 25 Ionawr 2017

Lleoliadau’r Arddangosfa: Amgueddfa Gelf Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP

                                        Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd CF5 1QE

Mynediad: Am ddim

Gwybodaeth: www.artesmundi.org | +44 (0) 29 2055 5300 | @artesmundi

 

Cefnogir gan:

 Logo Board for Shortlist Press Release

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan