CYFRANOGIAD

Mae ein prosiect dysgu ac allgymorth yn cynnig y cyfle i unigolion a grwpiau brofi, trafod a chyfranogi o gelf gyfoes mewn llawer o wahanol ffyrdd. Yn ystod ein harddangosfeydd eilflwydd rydym yn datblygu ystod gyflawn o ddigwyddiadau, gweithdai, adnoddau a gweithgareddau y caiff unrhyw un ymuno â nhw.

Rhwng arddangosfeydd, ceir rhaglen barhaus o weithgarwch ac ymchwil. Mae hyn yn ein galluogi i feithrin perthynas ystyrlon â’n cymunedau lleol; i arbrofi ac archwilio ac i ddysgu dulliau newydd o ddehongli a chyfranogi.

Mae cysylltiadau Artes Mundi â’r gymuned gelf ryngwladol yn golygu ei fod mewn sefyllfa gref i gychwyn deialog rhwng artistiaid a’r cymunedau gan agor mynediad i’r celfyddydau gweledol cyfoes a syniadau ac ymarfer artistiaid cyfoes.

I gael gwybod mwy defnyddiwch unrhyw un o’r dolenni isod:

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan