MAE RAGNAR KJARTANSSON YN DYCHWELYD I GYMRU GYDA 'YR AWYR MEWN YSTAFELL'

Date posted: November 6, 2017

Yr Awyr mewn Ystafell gan Ragnar Kjartansson

3 Chwefror – 11 Mawrth / Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae’r artist o Wlad yr Iâ, Ragnar Kjartansson, yn dychwelyd i Gaerdydd i gyflwyno perfformiad hirfaith safle-benodol newydd, The Sky in a Room. Fel rhan o’r gwaith, mae’r holl baentiadau, gwrthrychau a dodrefn addurnol wedi’u symud o Oriel Celf ym Mhrydain 1700–1800 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Yng nghanol y gofod sydd bellach yn wag, saif yr organ siambr o’r 18fed ganrif a gomisiynwyd yn wreiddiol gan Syr Watkin Williams Wynn, y noddwr celfyddydau ym 1774.

Drwy’r dydd, dros bum wythnos y perfformiad, y ffocws newydd yw perfformiwr unigol sy’n eistedd wrth yr organ yn chwarae ac yn canu Il Cielo In Una Stanza (Yr Awyr mewn Ystafell), cân serch enwog o’r Eidal a gyfansoddwyd gan Gino Paoli ym 1959. Ysbrydolwyd y gân yn wreiddiol gan Paoli, cyfansoddwr caneuon adfydus a syrthiodd mewn cariad â phutain mewn puteindy ac iddo nenfwd lliw lelog yn Genofa. Mae geiriau’r gân yn cyfleu grym cariad i droi waliau’n goedwigoedd a nenfydau’n awyr. Yn yr un modd, mae gwaith Kjartansson yn trawsffurfio’r Amgueddfa, gan doddi gofod ac amser drwy ganu’r gân yn hypnotig drosodd a thro.

 
Yn ôl Ragnar Helgi Ólafsson yn ei draethawd i gyd-fynd â’r arddangosfa, “Mae Ragnar Kjartansson i’w weld yn cael ei dynnu o hyd at y math yma o ramantiaeth ddiobaith yn ogystal â’r chwilio parhaus am yr ennyd fer unigryw o’r fath y mae cân Paoli yn ceisio ei dal. Yr hyn sy’n gwneud gwaith Ragnar yn arbennig yw uniongyrchedd ei ddull; nid yw’n anelu am y dyfnderoedd ond mae bob amser yn gosod ei olygon yn dwt ar wyneb pethau, gan anelu’n syth am yr anterth. Yn y darn hwn, mae’n mynd ati i ail-greu crair sy’n aros fel tysteb i ennyd o harddwch.”
 
Ganed Ragnar Kjartansson yng Ngwlad yr Iâ ym 1976. Mae perfformio byw, ailadrodd a cherddoriaeth yn ganolog i’w waith sydd hefyd yn ymgorffori ffilm, gosodwaith a phaentio. Gwelwyd ei osodwaith ffilm The Visitors am y tro cyntaf yn y DU yn Artes Mundi 6. Ymhlith ei arddangosfeydd diweddar mae God I feel so bad, Amgueddfa Gelf Reykjavik, 2017; Ragnar Kjartansson, Barbican 2016; Ragnar Kjartansson and The National: A Lot of Sorrow, Sefydliad Celf Chicago, 2016; Me, My Mother, My Father and I, Yr Amgueddfa Newydd, Efrog Newydd, 2014; The Visitors, Amgueddfa Guggenheim Bilbao, 2014.
 
Gellid cynnal yr arddangosfa hon drwy Wobr Brynu Artes Mundi Ymddiriedolaeth Derek Williams sy’n galluogi Amgueddfa Cymru i brynu gweithiau celf gan artistiaid ar restr fer Artes Mundi. Yn ystod Artes Mundi 6, detholwyd Ragnar Kjartansson i dderbyn y wobr gan Jonathan Watkins, Cyfarwyddwr Oriel IKON, Birmingham. Cefnogir The Sky in a Room yn hael hefyd gan y Gronfa Gelf a hwn fydd y gwaith perfformio cyntaf i’w gaffael gan Amgueddfa Cymru.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan