YR ARTIST RAGNAR KJARTANSSON YN DYCHWELYD I GYMRU GYDA PHERFFORMIAD NEWYDD

Date posted: November 6, 2017

Yr Awyr mewn Ystafell gan Ragnar Kjartansson

3 Chwefror – 11 Mawrth / Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd yr artist o Wlad yr Iâ, Ragnar Kjartansson, yn dychwelyd i Gymru i gyflwyno darn perfformiad newydd sbon, The Sky in a Room, sydd wedi’i gomisiynu ar y cyd gan Artes Mundi ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Fel rhan o’r perfformiad cyffrous, bydd nifer o organyddion yn cymryd eu tro i berfformio’r gân adnabyddus o 1959, “Il Cielo In Una Stanza” (Yr Awyr mewn Ystafell) ar organ 1774 Syr Watkins Williams Wynn. Bydd modd gweld y perfformiad rhwng 3 Chwefror a 11 Mawrth yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Yn 2015, ar ôl cymryd rhan yn arddangosfa Artes Mundi 6, enillodd yr artist o Wlad yr Iâ, Ragnar Kjartansson, wobr brynu £30,000 Ymddiriedolaeth Derek Williams, sy’n galluogi Amgueddfa Genedlaethol Cymru i brynu darnau o waith celf gan artistiaid sydd wedi cyrraedd rhestr fer Artes Mundi.

Roedd modd prynu’r gwaith diolch i gymorth hael Ymddiriedolaeth Derek Williams a’r ArtFund, a bydd y gwaith yn dod yn rhan o gasgliad celf gyfoes Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd sy’n cynnwys darnau o waith gan Rodin, Bridget Riley, Monet a Lucien Freud. Dyma’r tro cyntaf i ddarn o waith gan Ragnar Kjartansson gael ei gomisiynu ar gyfer casgliad cyhoeddus yn y DU.

Bydd y comisiwn newydd cyffrous hwn yn uno dulliau celf hanesyddol a chyfoes mewn gofod lle mae’r ymwelydd yn tystio i amgylchedd breuddwydiol, swrrealaidd a doniol ar adegau, sy’n nodweddiadol o waith Kjartansson.

Mae’r perfformiad yn seiliedig ar gân boblogaidd o’r Eidal o’r enw “Il Cielo In Una Stanza” (Yr Awyr mewn Ystafell), a gyfansoddwyd gan un o gyfansoddwyr mwyaf poblogaidd yr Eidal, Gino Paoli. Recordiwyd y gân yn wreiddiol gan Mina – cantores hynod boblogaidd yn yr Eidal. Am bum awr y dydd dros gyfnod o bum wythnos, bydd nifer o organyddion yn cymryd eu tro i berfformio’r gân. Disgrifiwyd y gân gan y cyfansoddwr yn wreiddiol fel cred y gallai cariad oresgyn unrhyw rwystr neu ffin, unrhyw bryd.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan