Cyfle: Bwrsarïau Artes Mundi 8

Date posted: November 29, 2018

Mae Artes Mundi yn cynnig dau fwrsari gwerth £250 yr un i artistiaid, ymarferwyr neu’r rhai sydd am ddatblygu’n broffesiynol ac ennill profiad yn sector y celfyddydau cyfoes yng Nghaerdydd, Cymru.

Mae Artes Mundi yn cynnig dau fwrsari gwerth £250 yr un i artistiaid, ymarferwyr neu’r rhai sydd am ddatblygu’n broffesiynol ac ennill profiad yn sector y celfyddydau cyfoes yng Nghaerdydd, Cymru. Nod y bwrsarïau yw cynnal y rhai sy’n awyddus i ddysgu sgiliau newydd mewn cynllunio arddangosfeydd, rheoli digwyddiadau a marchnata a chyfathrebu. Yn ogystal fe fydd cyfle i gefnogi digwyddiadau Artes Mundi, derbyn mentora gan ein tîm arddangos ac adeiladu rhwydweithiau newydd. Ein bwriad yw cefnogi artistiaid ac ymarferwyr yn gynnar yn eu gyrfa broffesiynol er mwyn ennill profiad yn y sector creadigol. Cynigir o leiaf un o’r bwrsarïau i artist o gefndir diwylliannol amrywiol (BAME, hynny yw pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig).

Os am fynegi diddordeb yn un o’r bwrsarïau, anfonwch ddatganiad byr (dim mwy na 250 o eiriau) gan egluro pam mae’r cyfle hwn yn apelio atoch a sut fyddai’n effeithio ar eich ffordd o weithio at info@artesmundi.org <mailto:info@artesmundi.org> gyda ‘Bwrsari 2019’ yn y llinell pwnc.

Detholir ymgeiswyr ar sail faint o effaith mae’r cyfle hwn yn debyg o’i gael ar eu gyrfa neu ffordd o weithio.

Anelir y bwrsarïau hyn at unigolion cymharol ddibrofiad neu heb brofiad o gwbl yn y maes diwylliannol a chreadigol a byddant yn cynnwys tri neu bedwar diwrnod o gysgodi ac ennill profiad wrth ysgwydd swyddogion Arddangosfeydd a Marchnata a Chyfathrebu Artes Mundi a’r digwyddiadau yn ymwneud â’r brif wobr a’r arddangosfa. Telir hefyd costau teithio a chynhaliaeth.

Dyddiad cau: Rhagfyr 14, 2018

Dyddiad dechrau: Ionawr 2019

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan