DEIALOGAU AR WRTHDARO - Gwaith Celf a Safbwyntiau Ffeministaidd

Date posted: April 1, 2014

Heather Phillipson, Splashy Phasings, HD video, co-commissioned by Random Acts/Channel 4, Northern Film & Media and BALTIC Centre for Contemporary Art, 2013. Image courtesy the artist.

Heather Phillipson, Splashy Phasings, HD video, co-commissioned by Random Acts/Channel 4, Northern Film & Media and BALTIC Centre for Contemporary Art, 2013. Image courtesy the artist.

Gwaith Celf a Safbwyntiau Ffeministaidd

Campws Dinefwr, Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant Abertawe

Dydd Gwener, 16 Mai 2014, 1pm – 5.30pm

Siaradwyr:

Helena Reckitt, Emely Neu, Sue Williams, Heather Phillipson a Holly Ingleton  

Gwaith Celf a Safbwyntiau Ffeministaidd: Sut mae Ffeministiaeth wedi dylanwadu ar arferion celf gyfoes ac a yw ffeministiaeth yn dal i fod yn berthnasol i artistiaid heddiw?  Bydd y seminar hwn yn cyflwyno curaduron, artistiaid ac academyddion i archwilio a thrafod y gwrthdaro a’r brwydrau yn ymwneud â rhywedd, ffeministiaeth a gweithredaeth.

Gwaith Celf a Safbwyntiau Ffeministaidd yw’r cyntaf o dri seminar yn y gyfres Deialogau, sef cyfres sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth o themâu yng ngwaith celf detholiad o artistiaid rhestr fer Artes Mundi 6. Bydd pob seminar yn dwyn ynghyd amrywiaeth o siaradwyr, academyddion, damcaniaethwyr a gweithwyr proffesiynol i sôn am y themâu ac i agor trafodaethau.

Helena Reckitt: curadur a beirniad y mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys hanes celf ffeministaidd a hoyw. Mae Helena ar hyn o bryd yn Uwch Ddarlithydd mewn Curadu yn Goldsmiths ac mae wedi golygu llyfrau gan gynnwys Art and Feminism, Gwasg Phaidon, Llundain, 2001.

Gwrando YMA

http://www.gold.ac.uk/art/research/staff/hr/01/

Sue Williams: artist sydd â chorff cydnabyddedig o waith cignoeth a chryf sy’n wefreiddiol ac yn heriol yn ei gysylltiadau â bywydau cyfoes a rhywioli yn y byd gorllewinol. Mae arddangosfeydd diweddar yn cynnwys y gosodiad paentiadau ‘POKE ME’ yn Oriel Ffin y Parc, Llanrwst.

Gwrando YMA

http://www.nomorepink.com/

Heather Phillipson: mae’n gweithio ar draws fideo, cerflunwaith, sain, testun a digwyddiadau byw. Mae arddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys Bunker 259, Efrog Newydd; Celfyddydau Cyfoes Dundee, Dundee; Oriel Gelf Grundy, Blackpool; a chomisiwn newydd ar gyfer Gŵyl Delweddau Symudol, Genefa sy’n digwydd pob dwy flynedd. Mae Heather hefyd yn fardd arobryn.

Gwrando YMA

www.heatherphillipson.co.uk

Emely Neu: perfformiwr y mae ei gwaith yn ymwneud â chyfweld fel gwaith artistig. Mae Emely wedi curadu’r llyfr Let’s Start a Pussy Riot mewn cydweithrediad ag aelodau o Pussy Riot, gyda’r nod o greu ac ysgogi ymatebion gan wahanol leisiau a chenedlaethau i greu deialog ysbrydoledig.

Gwrando YMA

http://letsstartapussyriot.com/

Holly Ingleton: artist sain ac ysgolhaig astudiaethau sain ffeministaidd. Mae hi’n Ddarlithydd Cysylltiol Diwylliannau Sain yng Ngholeg Cyfathrebu Llundain, Prifysgol y Celfyddydau Llundain ac yn ymgeisydd PhD yn y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Cerdd ym Mhrifysgol Dinas Llundain. Holly yw golygydd hernoise.org ac mae’n un o’r cydweithredwyr a sefydlodd Sound::Gender::Feminism::Activism.

Gwrando YMA

 

Y Cadeirydd fydd Angela Maddock, Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant.

Delalogau ar Wrthdaro

Artes Mundi’s ‘Dialogues on Conflict’ seminar series will explore some of the themes by Artes Mundi 6 shortlist artist. The Dialogues on Conflict will take place across Wales in the 6 months leading up to Artes Mundi 6 exhibition and prize.

Mae Artes Mundi ‘Delagau ar Wrthdaro’ yn gyflwyno rhai o’r themâu sydd yng ngwaith artistiaid  rhestr fer Artes Mundi 6 ac yn chynnal ledled Cymru yn ystod y 6 mis cyn arddangosfa a gwobr Artes Mundi 6.

Mae Artes Mundi 6 yn cynnwys gwaith naw artist rhyngwladol rhagorol: Carlos Bunga, Karen Mirza a Brad Butler, Omer Fast, Theaster Gates, Sanja Iveković, Ragnar Kjartansson, Sharon Lockhart, Renata Lucas a Renzo Martens. Mae’r arddangosfa yn agor ar 25 Hydref, 2014 ac yn cael ei chynnal yn Amgueddfa Cymru, Chapter a lleoliadau a mannau eraill ar draws y ddinas.

Mae testunau’r Deialogau yn codi o’r themâu aml a geir yng ngwaith amrywiol yr artistiaid hyn. Cynhelir y tri digwyddiad mewn partneriaeth â phrifysgolion ac orielau ar draws Cymru – bydd y cyntaf ar gampws Dinefwr, Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, Abertawe a’r ddau arall yn y gyfres hon ym MOSTYN, Llandudno ac yn Oriel Davies, y Drenewydd.

Bydd pob un o’r tri digwyddiad yn rhoi sylw i themâu amlwg megis mannau cyhoeddus, rheolaeth gymdeithasol, gweithredaeth, hunaniaeth, a rhyfel mewn perthynas â’r thema gyffredinol Gwrthdaro. Gofynnwyd i artistiaid, curaduron, awduron, newyddiadurwyr, gohebwyr rhyfel a phenseiri o Gymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt i gymryd rhan a thrafod y themâu hyn o safbwynt eu gwaith a’u safbwynt eu hunain.

Deialogau’r Dyfodol

Mae seminarau eraill sydd ar y gweill yn cynnwys Gwrthdaro trwy Lygad y Lens, MOSTYN a Gofod Trefol: Datgelu Gwleidyddiaeth Rheolaeth Gymdeithasol, Oriel Davies.

 

Mae’r gyfres Deialogau ar Wrthdaro wedi’i hariannu gan cyngor y celfyddydau Cymru grant datblygu cynulleidfa mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, Abertawe, Oriel Davies Gallery, MOSTYN.

funded by