DEIALOGAU AR WRTHDAR0 - Gwrthdaro drwy lygad y lens

Date posted: June 9, 2014

Holy Bible by Broomberg & Chanarin, MACK/AMC, 2013.

Holy Bible by Broomberg & Chanarin, MACK/AMC, 2013.

 

MOSTYN, Llandudno

Dydd Sadwrn, 19 Gorffennaf 2014, 1pm – 5.30pm

Siaradwyr: Adam Broomberg ac Oliver Chanarin, Dr Jennifer Good, Dr Aaron Rosen a Sara Bevan

Cyflwyniad gan Alfredo Cramerotti ac Cadeiriwyd gan Mark Durden

Gwrthdaro drwy Lygad y Lens: Beth yw’r berthynas rhwng ffotograffiaeth a rhyfel? Sut mae ffotograffwyr ac artistiaid yn cynrychioli ac yn dehongli gwrthdaro? Sut bydd y cyfryngau torfol yn defnyddio ac yn dosbarthu’r delweddau hyn? Bydd y seminar hon yn dwyn at ei gilydd artistiaid, academwyr, damcaniaethwyr a diwinyddion i ystyried a thrafod y ffrithiant a’r tyndra a geir o gwmpas  awduriaeth, cynrychiolaeth a’r sanctaidd.

‘Gwrthdaro drwy Lygad y Lens’ yw’r ail seminar yn y gyfres Deialogau, sy’n canolbwyntio ar ystod o themâu yng ngwaith celf rhai o’r artistiaid sydd ar restr fer Artes Mundi 6. Bydd pob seminar yn dwyn at ei gilydd amryw o siaradwyr, academwyr, damcaniaethwyr a gweithwyr proffesiynol i gyffwrdd â’r themâu a’u trafod yn ehangach.

Mae’r seminar hon yn cyd-fynd ag arddangosfa Adam Broomberg ac Oliver Chanarin a gwaith celf comisiwn ‘Trais Dwyfol’ ym MOSTYN, wedi’i gydgynhyrchu ag Artes Mundi.

 

Mark Durden: Awdur, artist ac academydd yw Mark Durden. Mae wedi ysgrifennu’n helaeth am ffotograffiaeth a chelf gyfoes. Mae ei lyfrau’n cynnwys ‘Dorothea Lange’ (2001, 2012), ‘Variable Capital (gyda David Campbell) (2007) ac, yn fwya diweddar, arolwg cynhwysfawr o ’50 mlynedd o ffotograffiaeth, Photography Today’ (2014).  Mae’n aelod o’r grŵp artistiaid ‘Common Culture’ ac ar hyn o bryd ef yw Athro Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru.

http://staff.southwales.ac.uk/users/6808-mdurde01

Adam Broomberg ac Oliver Chanarin: Mae’r ffotograffwyr Broomberg a Chanarin yn cwestiynu traddodiadau dogfennol ac ethnograffig ffotograffiaeth. Yn 2013, fe dderbynion nhw Wobr Ffotograffiaeth y Deutsche Börse am ‘War Primer 2’, ac yn fwyaf diweddar, fe dderbynion nhw Wobr ICP Infinity 2014 am eu cyhoeddiad ‘Holy Bible.

Gwrando YMA

www.broombergchanarin.com

www.choppedliverpress.com

Dr Jennifer Good:  Uwch-ddarlithydd mewn Hanes a Theori Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol yng Ngholeg Cyfathrebu Llundain. Mae diddordebau ymchwil Good yn cynnwys ffotograffiaeth a gwrthdaro, hanes a chof, theori trawma a seicdreiddio a chynrychiolaeth  y Rhyfel ar Derfysgaeth yn y cyfryngau. Mae teitlau llyfrau sydd ar y gweill yn cynnwys ‘Photography and September 11: Spectacle, Memory, Trauma’,  (Bloomsbury) a ‘Mythologizing the Vietnam War: Visual culture and mediated memory, (Cambridge Scholars Publishing).

Gwrando YMA

http://www.bloomsbury.com/uk/photography-and-september-11th-9781472528971/

http://www.arts.ac.uk/research/research-staff/a-z/dr-jennifer-good/

Dr Aaron Rosen:  Yn ddarlithydd mewn Traddodiadau Sanctaidd a’r Celfyddydau yng Ngholeg King’s Llundain, mae Rosen yn ymddiddori yn y testunau amlddisgyblaethol sy’n gysylltiedig â chrefydd, diwylliant modern, cof am yr holocost a’r celfyddydau. Teitl ei lyfr cyntaf oedd ‘Imagining Jewish Art’ (Legenda, 2009).  Mae ei lyfr nesaf, ‘Religion and Art since 2000, ar y gweill (Thames a Hudson, 2015).  Ef hefyd yw golygydd y gyfrol sydd i’w chyhoeddi cyn bo hir ‘Religion and Art in the Heart of Modern Manhattan’ (Ashgate, 2015)

Gwrando YMA

http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/trs/people/staff/academic/rosen/index.aspx

Sara Bevan: Curadur, Adran Gelf (Gyfoes), Adran Gasgliadau, Yr Amgueddfeydd Rhyfel Ymerodrol. Ymhlith arddangosfeydd a guradwyd ganddi  mae  Catalyst: Contemporary Art and War yn Amgueddfa Ryfel Ymerodrol y Gogledd ym Manceinion, arddangosfa o gasgliad celf gyfoes yr amgueddfa o Ryfel y Gwlff ymlaen. Ymhlith prosiectau eraill o’i heiddo, mae lansio rhaglen gyfoes yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol gyda ffilm Omer Fast ‘5000 Feet is the Best’, 2013, arddangosfa o waith gan Ori Gersht yn yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol yn Llundain yn 2012, a ‘Loss’ yn Oriel y Golden Thread ym Melffast, 2012. Ei phrif ddiddordeb ymchwil yw celf gyfoes a gwrthdaro, gan ganolbwyntio’n arbennig ar ffotograffiaeth a chyfryngau seiliedig ar amser. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar gyhoeddiad am gasgliad celf gyfoes yn yr Amgueddfa Ryfel Ymerodrol sydd i ddod o’r wasg y flwyddyn nesaf.

Gwrando YMA

www.iwm.org.uk/

Deialogau yn y Dyfodol

Gofod Trefol: Dinoethi Gwleidyddiaeth Rheolaeth Gymdeithasol, Oriel Davies, Y Drenewydd.

Ariennir y gyfres Deialogau ar Wrthdaro gan Gyngor Celfyddydau Cymru, grant Datblygu Cynulleidfa mewn partneriaeth â  Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Campws Abertawe), Oriel Davies, MOSTYN.

funded by