Artes Mundi yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Cymru ar gyfer taith BSL

Date posted: May 29, 2019

Ddydd Gwener 17 Mai cyhoeddwyd mai Artes Mundi yw enillydd Gwobr Rhagoriaeth Cymru Action on Hearing Loss Cymru yng nghategori’r Celfyddydau ac Adloniant yn sgil ein taith drwy gyfrwng BSL o gwmpas Artes Mundi 8 ym mis Ionawr 2019.

Cyfle yw Gwobrau Rhagoriaeth Cymru i ddathlu sefydliadau ar draws Cymru (yn y sector cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector) sy’n sicrhau bod eu gweithleoedd yn hygyrch i bobl sy’n fyddar neu sydd â nam ar eu clyw. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gwasanaethau’n wirioneddol hygyrch i bob cwsmer a/neu wneud yn siŵr fod cyfleoedd yn y gweithle’n agored i bawb.

Cydnabuwyd Artes Mundi am raglennu taith gyntaf Cymru drwy gyfrwng BSL o gwmpas arddangosfa celf gyfoes, wedi’i churadu a’i harwain gan yr arbenigwr yn y sector ac ymarferwr celfyddydau byddar, John Wilson, sy’n trefnu teithiau BSL mewn sefydliadau megis yr Amgueddfa Brydeinig a Tate Prydain. Rhaglennwyd y daith ar y cyd â’r artist ac actifydd byddar o Gaerdydd, Jenny Cotsen. Gobeithiwn rannu ein canfyddiadau o’r prosiect yma i helpu sector y celfyddydau gweledol yng Nghymru i raglennu digwyddiadau mwy hygyrch i bobl yn y gymuned fyddar ac sy’n drwm eu clyw.

Yn ôl Jenny Cotsen: “Ers blynyddoedd lawer dw i’n ymgyrchu i geisio cael yr ymarferwr ac ymgynghorydd celfyddydau byddar John Wilson i guradu ac arwain taith BSL yn un o’n hamgueddfeydd/orielau gwych. John yw un o’r curaduron byddar mwyaf profiadol yn y DU a gwych o beth oedd iddo ddod i Gymru i arwain y daith o gwmpas arddangosfa Artes Mundi yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd!”

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan