CYHOEDDI RHESTR FER ARTES MUNDI 8

Date posted: September 24, 2019

Yn dilyn llwyddiant Artes Mundi 8 a ddyfarnwyd i Apichatpong Weerasethakul yn gynharach eleni, mae’n bleser gan Artes Mundi gyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer o chwe artistiaid sef nawfed gwobr gelfyddydol eilflwydd:

Firelei Báez (Dominican Republic)

Dineo Seshee Bopape (South Africa)

Meiro Koizumi (Japan)

Beatriz Santiago Muñoz (Puerto Rico)

Prabhakar Pachpute (India)

Carrie Mae Weems (USA) 

Mae’r rhestr fer wedi’i dewis o blith 500 o enwebiadau a oedd yn cwmpasu 60 o wledydd, ac mae’n cynnwys o chwe artist cyfoes arobryn y byd. Cyhoeddir enillydd gwobr glodwiw Artes Mundi Caerdydd sy’n werth £40,000 yn Ionawr 2021 yn dilyn arddangosfa pedwar mis rhwng  Hydref 2020 a 24 Chwefror 2021 yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Mae panel deth olwyr Artes Mundi 9 yn cynnwys Cosmin Costinas, Cyfarwyddwr Gweithredol a Churadur Para Site, Hong Kong, a Chyfarwyddwr Artistig Triennale Kathmandu 2020; Elvira Dyangani-Ose, Cyfarwyddwr oriel The Showroom yn Llundain; a Rachel Kent, Prif Guradur Amgueddfa Gelf Cyfoes, Sydney, Awstralia.

Mae panel detholwyr Artes Mundi 9 yn cynnwys  Cosmin Costinas, Cyfarwyddwr Gweithredol a Churadur Para Site, Hong Kong, a Chyfarwyddwr Artistig Triennale Kathmandu 2020; Elvira Dyangani-Ose, Cyfarwyddwr oriel The Showroom yn Llundain; a Rachel Kent, Prif Guradur Amgueddfa Gelf Cyfoes, Sydney, Awstralia.

Medden nhw: Mae gweithio gydag Artes Mundi a’n gilydd fel detholwyr wedi bod yn broses hynod o gyd weithredol a boddhaol. Mae wedi datblygu dros gyfnod o fisoedd, o restr hir I ddechrau hyd at restr fer, ac yna at ddetholiad terfynol o chew artist rhagorol a bob un ohonynt yn dod â rhywbeth unigryw i’r prosiect.

Gan gynnwys paentio a lluniadu, gwneud gwrthrychau, ffilm a fideo, mae eu harfer yn cyd -fynd â chyd – destun yr amgueddfa a thu hwnt; mae rhai yn trawsnewid gofod cyhoeddus ac eraill yn byw fel iteriadau dros dro. Wrth weithio yn erbyn y syniad o ganolbwynt, maent yn adlewyrchu naratifau byd – eang mewn ffyrdd sydd yn gyffrous a meddylgar ill dau. Mae gweithiau’r artistiaid hyn yn myfyrio mewn modd grymus ar y pwerau sy’n llunio ein byd – ac yn cwmpasu themâu o hunaniaeth ac adroddiad, strwythurau cymdeithasol a chof cyfunol, a diwydiant ac argyfwng ecolegol.

Yn ôl Nigel Prince, cyfarwyddwr newydd Artes Mundi: Rydyn ni wrth ein boddau’n  cyhoeddi’r rhestr fer o artistiaid a ddetholwyd ar gyfer Artes Mundi 9 sydd, fel unigolion, yn cynhyrchu’r fath gyrff o waith gafaelgar ac arbennig.  Wrth ein hysgogi i fyfyrio’n feirniadol

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan