Adborth cynulleidfa Artes Mundi 8

Date posted: December 6, 2018

Rydym yn cynnal arolwg byr er mwyn deall anghenion ein hymwelwyr a sut maent yn ymateb i’r arddangosfeydd ac i fesur effaith gymdeithasol ac economaidd Artes Mundi 8.

Dylai’r arolwg gymryd oddeutu pump i ddeng munud i’w gwblhau ac fel diolch am eich amser cewch roi eich enw mewn raffl i ennill gwobr o daleb gwerth £100 ar gyfer y Stryd Fawr.

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel a bydd yn cael ei defnyddio gan Artes Mundi at ddibenion gwaith ymchwil yn unig.

Gallwch gasglu holiadur yn ystod eich ymweliad â’r arddangosfa, neu fel arall gellir dod o hyd i fersiwn ddigidol yma.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan