RHESTR FER ARTES MUNDI 7 WEDI’I CHYHOEDDI

Date posted: September 17, 2015

Yn dilyn llwyddiant Gwobr Artes Mundi 6 a ddyfarnwyd i Theaster Gates ynghynt eleni, pleser mawr i Artes Mundi yw cael cyhoeddi’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 7, seithfed rhifyn prif wobr gelf eilflwydd y DU. Cyhoeddir enillydd gwobr bwysig £40,000 Artes Mundi sydd â’i chartref yng Nghaerdydd ym mis Ionawr 2017 yn dilyn arddangosfa bedwar mis yn cynnwys gwaith gan yr artistiaid ar y rhestr fer.

Mae’r rhestr fer yn cynnwys saith o artistiaid cyfoes enwocaf y byd, wedi’u dethol o blith dros 700 o enwebiadau ar draws 90 o wledydd:

JOHN AKOMFRAH (Y DU)

NEÏL BELOUFA (FFRAINC/ALGERIA)

AMY FRANCESCHINI / FUTUREFARMERS (UDA/GWLAD BELG) 

LAMIA JOREIGE (LIBANUS)

NÁSTIO MOSQUITO (ANGOLA)

HITO STEYERL (YR ALMAEN)

BEDWYR WILLIAMS (CYMRU/Y DU)

 Bu detholwyr Artes Mundi 7, Elise Atangana, curadur annibynnol â’i chartref ym Mharis a Chamerŵn, Alistair Hudson, Cyfarwyddwr Sefydliad Celf Fodern Middlesbrough a Marie Muracciole, Cyfarwyddwr Canolfan Gelf Beirut, yn chwilio am artistiaid sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywyd pob dydd drwy eu gwaith ac sy’n ymchwilio i faterion cymdeithasol cyfoes ar draws y byd.

Cyfarwyddwr, awdur a damcaniaethwr enwog yw John Akomfrah OBE sy’n adnabyddus am ffilmiau arloesol megis The Stuart Hall Project (2013). Mae Neïl Beloufa yn adnabyddus yn y DU am ei sioe ICA yn 2014, Counting on People, a adolygwyd yn eang. Amy Franceschini yw sefydlydd y gydweithfa artistiaid a ffermio yng Nghaliffornia, Futurefarmers, sy’n canolbwyntio ar greu prosiectau rhyngwladol sy’n herio systemau cynhyrchu bwyd a thrafnidiaeth. Lamia Joreige oedd yr artist benywaidd cyntaf o Libanus i gael ei chydnabod yn rhyngwladol a’r cyntaf i gael gwaith o bwys wedi’i brynu gan Tate. Cafodd Nástio Mosquito ei enwebu’n ddiweddar yn rhestr y Guardian, Ten African Artists to Look Out For, yn sgil ei arddangosfa undyn gyntaf yn y DU yn Oriel Ikon Birmingham. Mae fideos swrrealaidd Hito Steyerl sydd wedi’u lleoli yn yr ‘oes ôl-ryngrwyd’ wedi ennill sawl gwobr. Bedwyr Williams yw un o artistiaid mwyaf poblogaidd y DU, sy’n enwog am ei waith yn cynrychioli Cymru yn 55ain Biennale Fenis.

Bydd Artes Mundi 7 yn cyflwyno arddangosfa bwysig o waith arloesol a newydd gan yr artistiaid sydd ar y rhestr fer o 21 Hydref 2016 hyd at 26 Chwefror 2017 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter Caerdydd. Hefyd, bydd rhaglen estynedig ar draws y ddinas mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Yn ôl Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi, “Mae’r artistiaid rhyfeddol hyn yn bwrw eu persbectifau unigryw eu hunain ar waith sy’n ymchwilio i beth yw ystyr bod yn ddynol yn y gymdeithas gyfoes. Boed yn fewnblyg ac yn hynod bersonol neu’n ymgysylltiedig â materion cymdeithasol a diwylliannol eraill, mae pob artist yn dangos pwysigrwydd celf a diwylliant yn ein bywydau beunyddiol, gan herio ein rhagdybiaethau ac yn agor ffyrdd newydd o ymgysylltu â’r byd o’n cwmpas.”

 

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y rhestr fer artistiaid

 

CANMOLIAETH I ARTES MUNDI 6

Gwaith sy’n adlewyrchu amrywiaeth gyfoethog diwylliannau byd-eang yn cael ei mynegi drwy ystod eang o syniadau.” – The Times

“Y wobr celfyddydau gweledol sy’n cael ei hesgeuluso fwyaf yn y DU”Financial Times

““Mae ymateb y beirniaid i natur agored ac arloesol Artes Mundi wedi bod mor gadarnhaol ag yr oedd ymateb i Wobr Turner eleni yn negyddol, gan awgrymu bod yr ymhonnwr ifanc llai sidêt yma’n dangos be’di be i fachgen drwg gynt gwobrau celf gyfoes” –  Will Gompertz, BBC News at Ten

 Lein-yp arbennig o gryf” – Y Guardian

 

Logo Board for Shortlist Press Release

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan