Artes Mundi 8 - Gweithdai a Theithiau Cyson

Date posted: October 31, 2018

Yn ystod yr arddangosfa cynigir gweithgareddau am ddim i’w bwcio o flaen llaw, i grwpiau ysgol, coleg a phrifysgol o CA2 ymlaen a theithiau i’w harchebu gan bartïon.

Yn ystod yr arddangosfa cynigir gweithgareddau am ddim i’w bwcio o flaen llaw, i grwpiau ysgol, coleg a phrifysgol o CA2 ymlaen a theithiau i’w harchebu gan bartïon. Boed ymweliad gyda’ch ysgol, coleg, prifysgol, teulu, ffrindiau neu gymdogion, byddwn yn falch o’ch tywys o gwmpas a chyflwyno’r arddangosfa i chi.

Os am fwcio, ffoniwch ar 029 2057 3240 neu e-bostiwch addysg@amgueddfacymru.ac.uk. Byddwch gystal ag archebu lle o leiaf wythnos o flaen llaw.

Os oes gennych chi neu aelodau’ch parti anghenion penodol yn ymwneud â’ch ymweliad, cysylltwch ag info@artesmundi.org a byddwn yn falch o drafod y ffordd orau o gwrdd â’ch anghenion.

Mae hanner ein tîm o Dywyswyr Arddangosfa yn siarad Cymraeg. Os hoffech daith trwy gyfrwng y Gymraeg, gadewch i ni wybod wrth fwcio a gwnawn ein gorau i ddarparu hynny.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan