Artes Mundi 1

Cynhaliwyd y wobr Artes Mundi gyntaf yn 2004 ac fe’i crëwyd i ddathlu artistiaid sy’n gweithio â syniadau sy’n ymwneud â’r presenoldeb neu’r ffurf ddynol, gan gynhyrchu celf sy’n ychwanegu at ein dealltwriaeth o ddynoliaeth. Bu’n denu enwebiadau o dros 60 o wledydd ar draws y byd. Yna, treuliodd dau guradur rhyngwladol flwyddyn yn edrych ar yr enwebiadau ac yn ymweld ag arddangosfeydd a stiwdios o gwmpas y byd i ddethol eu rhestr fer. Detholwyd deg artist i’r rhestr fer ar gyfer y Wobr Artes Mundi gyntaf.

 

Artes Mundi 1 enillydd

Xu Bing

mae Xu Bing wedi creu cyres of ddarnau yn y blynyddoedd diwethaf sy'n ein hannog i ailystyried ein tybiaethau o safbwynt dibynadwyedd a gwerth iaith, a'r ffordd yr ydym yn cyfathrebu rhwng diwylliannau.

Dewiswyr a Barnwyr

Dyfernir y rhestr fer a’r wobr ar gyfer pob rhifyn gan banel annibynnol sy’n cynnwys curaduron, cyfarwyddwyr, beirniaid ac artistiaid rhyngwladol.

Back to top

Artes Mundi 1 Dewiswyr

Declan McGonagle, Cyfarwyddwr Canolfan Gelfyddydau Dinas, Dulyn
Fumio Nanjo, Diprwyd Gyfarwyddwr, Amgueddfa Gelf Mori, Tokyo, Japan

Artes Mundi 1 Beirniaid

Lisa Corrin, Dirprwy Gyfawyddwraig Celf, Amgueddfa Gelf Seattle, UDA
Marlene Dumas, artist sy’n gweithio yn yr Iseldiroedd
Okwui Enwezor, cyheddwr a golygydd Nka: Journal of Contemporary African Art
Issey Miyake, artist a dylunydd, yn gweithio yn Japan
Michael Tooby, Cyfarwyddwr yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd

Cefnogwyr

Mae Artes Mundi yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau a hoffem ddiolch I’r canlynol

Back to top

artes mundi logo

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan