Artes Mundi 5

 

Bu Artes Mundi 5 yn 2012 yn edrych ar themâu cymdeithasol o bedwar ban byd gyda dealltwriaeth, cydymdeimlad a hiwmor, gan gynnig llwyfan artistig ar gyfer sylwebaeth ar y byd rydym yn byw ynddo heddiw. Cyrhaeddodd yr enwebiadau lefelau uwch nag erioed gyda thros 750 o enwebiadau’n cael eu derbyn, sef 576 o artistiaid unigol o dros 90 o wledydd.

 

Artes Mundi 5 enillydd

Teresa Margolles

Astudiodd Teresa Margolles feddygaeth fforensig ac mae wedi gweithio mewn corffdy. Mae ei gwaith yn astudio economi marwolaeth drwy gyfrwng cerfluniau ymyrrol a pherfformiadau.

Dewiswyr a Barnwyr

Dyfernir y rhestr fer a’r wobr ar gyfer pob rhifyn gan banel annibynnol sy’n cynnwys curaduron, cyfarwyddwyr, beirniaid ac artistiaid rhyngwladol.

Back to top

Artes Mundi 5 Dewiswyr

Sofía Hernández Chong Cuy, Curadur Celf  Gyfoes yn Colección Patricia Phelps de Cisneros, Efrog Newydd ac asiant curadurol o dOCUMENTA (13)
Anders Kreuger, Curadur M HKA yn Antwerp, Gwlad Bel

Artes Mundi 5 Beirniaid

Tim Marlow, Cyfarwyddwr Arddangosfeydd, White Cube, Llundain (Cadeirydd)
Ute Meta Bauer, Deon Celf Gain, Royal College of Art, Llundain
Adam Budak, Curadur Rhyngwladol ar gyfer Celf Gyfoes, Amgueddfa Hirshhorn, Washington
Kathrin Becker, Pennaeth Video Forum, nbk, Berlin
Karen MacKinnon, Curadur, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe
Sabine Schaschl, Cyfarwyddwr, Kunsthaus Baselland, Basel

 

Cefnogwyr

Back to top

artes mundi logo

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan