Artes Mundi 8

Mae’r rhestr fer ar gyfer Artes Mundi 8 yn dwyn ynghyd 5 o artistiaid cyfoes rhyngwladol enghreifftiol sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â bywyd bob dydd trwy eu harferion ac sy’n archwilio materion cymdeithasol cyfoes ar draws y byd. Dewiswyd y rhestr fer o dros 450 o enwebiadau yn cwmpasu 86 o wledydd.

Mae rhestr fer eleni yn ddetholiad amrywiol o artistiaid rhyngwladol sy’n cwmpasu gwahanol genedlaethau a diwylliannau ac yn cynnwys rhai o arloeswyr arfer celf gyfoes ar lwyfan y byd. Mae nhw:

Anna Boghiguian (Canada/Aifft)
Bouchra Khalili (Moroco/Ffrainc)
Otobong Nkanga (Nigeria/Gwlad Belg)
Trevor Paglen (UDA)
Apichatpong Weerasethakul (Gwlad Thai).

Mae’r gwaith yn yr arddangosfa yn pontio pedwar cyfandir ac ystod amrywiol o arddulliau. Arolwg dros hollfydedd a chynilion cymhleth pŵer sydd i’w cael yn lluniadau, paentiadau, alldoriadau a gosodiadau gan Anna Boghiguian gyda’u gwefr wleidyddol gynnil. Trwy ei defnydd o ffilm, mae Bouchra Khalili yn archwilio yn ddeheuig enghreifftiau o wrthsafiad, lleiafrifoedd a hunaniaeth, yn aml ar y cyd â’i goddrychau. Mae tapestrïau manwl a hudol Bouchra Khalili, ei gosodiadau a’i thriniaeth o fwynau a deunydd organig yn holi ein perthynas gwib-newidiol â’r tir a chroestoriadau trawmâu personol a diwylliannol. Cynigir i’r gwyliwr gyfle i weld yr anweledol, wrth i ddefnydd unigryw Trevor Paglen o ffotograffiaeth, cydweithrediad gwyddonol a newyddiaduraeth ymchwilio i arferion tywyll y llywodraeth, gwyliadwriaeth a strwythurau cudd awdurdod, tra bod ffilmiau myfyriol a breuddwydiol Apichatpong Weerasethakul yn datgelu bwganod gorffennol Gwlad Thai, lleoliadau trothwyol cof a hunaniaeth ac ymwybyddiaeth a pherthyn cyfrannol.

Bydd enillydd Artes Mundi 8 yn derbyn gwobr o £ 40,000GBP neu arian cyfred lleol cyfatebol. Cyhoeddir yr enillydd ar Ionawr 24ain 2018.

26 Hydref 2018 – 24 Chwefror 2019

Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP

Mynediad: Am ddim

#ArtesMundi8

 

Dewiswyr a Barnwyr

Back to top

(From left to right) Nick Aikens, Curator at the Van Abbemuseum, Eindhoven; Alia Swastika, Program Director for Ark Galerie, in Yogyakarta and Curator for Jogja Biennale XI; Daniela Pérez, Independent Curator, co-founder of a platform for contemporary art projects called de_sitio; Karen MacKinnon, Artes Mundi Director and Curator.

Detholwyr Artes Mundi 8:
Nick Aikens, curadur yn Van Abbemuseum, Eindhoven;
Alia Swastika, curadur a llenor o Jakarta;
Daniela Pérez, curadur annibynnol sy’n byw yn Mexico City.

 


 

Barnwyr Artes Mundi 8:
Laura Raicovich, Curadur
Kataoka Mami, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phrif Curadur, Mori Art Museum
Anthony Shapland, Cyfarwyddwr Artistig, G39

Cefnogwyr

Back to top

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan