artes mundi logo 9

Cyhoeddir rhestr fer Artes Mundi 9 ar Fedi 24ain 2019. Bydd yr arddangosfa yn cael ei chynnal yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng diwedd 2020 a dechrau 2021.

Cael gwybod mwy

artes mundi logo 8

Mae rhestr fer eleni yn ddetholiad amrywiol o artistiaid rhyngwladol sy’n rhychwantu gwahanol genedlaethau a diwylliannau. Mae’n cynnwys rhai o arloeswyr rhyngwladol y byd celf gyfoes ddiweddar. 27.10.2018 – 24.02.2019

Cael gwybod mwy
Apichatpong Weerasethakul

artes mundi logo 6

Mae rhestr fer eleni yn ddetholiad amrywiol o artistiaid rhyngwladol sy’n rhychwantu gwahanol genedlaethau a diwylliannau. Mae’n cynnwys rhai o arloeswyr rhyngwladol y byd celf gyfoes ddiweddar, ac mae cael y cyfle i arddangos eu gwaith yn yr arddangosfa bwysig hon yn gaffaeliad diwylliannol enfawr i Gymru.

Cael gwybod mwy
Theaster Gates

Cyhoeddwyd Theaster Gates fel enillydd Artes Mundi 6 ar Ionawr 23ain. Dewisodd rannu'r £ 40,000 gyda'r artistiaid eraill ar y rhestr fer.

artes mundi logo 5

Bu Artes Mundi 5 yn 2012 yn edrych ar themâu cymdeithasol o bedwar ban byd gyda dealltwriaeth, cydymdeimlad a hiwmor, gan gynnig llwyfan artistig ar gyfer sylwebaeth ar y byd rydym yn byw ynddo heddiw.

Cael gwybod mwy
TERESA MARGOLLES

Mae enillydd Artes Mundi 5, Teresa Margolles, yn edrych ar economi marwolaeth drwy berfformiadau ac ymyriadau cerfluniol, wedi hyfforddi mewn meddyginiaeth fforensig a chyda phrofiad o weithio mewn marwdy.

artes mundi logo 4

O ffresco ac arlunio i ffotograffiaeth a ffilm, bu Artes Mundi 4 yn 2010 yn edrych ar wahanol fydoedd a phrofiadau drwy gelf gyfoes. Derbyniwyd dros 500 o enwebiadau gan dros 80 o wledydd, gyda’r 8 artist ar y rhestr fer yn cael eu dewis o’u plith.

Cael gwybod mwy
Yael Bartana

Mae enillydd Artes Mundi 4, Yael Bartana, yn defnyddio dogfennaeth, efelychiadau ac ailgreadau i edrych ar berthynas yr unigolyn o fewn cymdeithas.

artes mundi logo 1

Cynhaliwyd y wobr Artes Mundi gyntaf yn 2004 ac fe’i crëwyd i ddathlu artistiaid sy’n gweithio â syniadau sy’n ymwneud â’r presenoldeb neu’r ffurf ddynol, gan gynhyrchu celf sy’n ychwanegu at ein dealltwriaeth o ddynoliaeth.

Cael gwybod mwy
Xu Bing

Mae enillydd Artes Mundi 1, Xu Bing, wedi creu cyfres o weithiau yn ystod y blynyddoedd diwethaf sy’n ein hannog i ailystyried ein rhagdybiaethau ynglŷn â dibynadwyaeth a gwerth iaith a sut rydym yn cyfathrebu ar draws diwylliannau.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan