Wu Chi-Tsung

Date posted: January 20, 2011 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Wu Chi-Tsung wrth ei fodd gyda delweddau, y modd y cânt eu creu a'r modd y gwelwn ni nhw. Mae ei weithiau hyd yma wedi ymwneud yn bennaf â ffotograffiaeth a fideo a'r prosesau angenrheidiol i greu delweddau.

Mae’n arbrofi gyda’r prosesau hyn ac yn chwarae gyda nhw, gan fanteisio ar yr alcemi sy’n gynhenid i ffotograffiaeth gemegol neu newid yr elfennau amseru sy’n peri mai cyfrwng y symudol yw ffilm. Ceir synnwyr o eironi y tu ôl i’w waith – bod artist o Daiwan yn dwli ar ddulliau mor draddodiadol o greu delweddau. Ac yntau’n byw mewn byd technolegol hynod o soffistigedig, mae Wu Chi-Tsung yn ymhyfrydu mewn canfod ffyrdd o gipio neu ail-ddychmygu’r byd o’i amgylch ar ddamwain bron. Mae ei weithiau i gyd, boed wedi’u cyflwyno fel delweddau llonydd neu symudol, yn defnyddio amser fel rhan annatod o’u gwead, nid yn unig drwy gonfensiwn agor a chau lens camera ond drwy danseilio amser yn y modd y crëwyd y delweddau. Ambell waith gwna benderfyniad ymwybodol i ddinistrio’r ffilm negyddol wreiddiol er mwyn cadarnhau natur ddi-droi’n-ôl amser a’r anallu i ail-greu ennyd neu olygfa. O ganlyniad, bydd yn aml yn gwneud delweddau sydd o ran tymer fel petaent yn ddyledus mewn rhyw ffordd i brosesau creu lluniau’r gorffennol.

Ganwyd Wu Chi-Tsung yn Taipei, Taiwan yn 1981 ac mae bellach yn byw ac yn gweithio yno.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan