Vasco Araújo

Date posted: November 16, 2010 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Vasco Araújo yn gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys fideo, gosodiad a ffotograffiaeth, i archwilio syniadau cymuned a bod ar y cyrion.

Mae ystumiau hud-ddenu, stereoteipiau diwylliannol, priodweddau gwleidyddol yn ogystal â hunaniaethau rhywiol wedi bod yn ffocws ei waith. Mae ei waith wedi’i ddisgrifio fel celf Faróc yn ei gyfeiriadau llenyddol, hanesyddol a hanesyddol celf, a thynna’r gwyliwr i mewn i edrych ar gymdeithas, gan roi adlewyrchiadau gonest yn ogystal ag artiffisial. Caiff wigiau, porslen a ffilm eu defnyddio i greu ystyr haenog. Mae ei waith o dro i dro hefyd yn adlewyrchu’r ffaith ei fod wedi hyfforddi fel canwr telynegol cyn mynd yn artist gweledol. Astudiodd gerfluniaeth ym Mhrifysgol Lisbon ac yna Celfyddydau Plastig Uwch yn Ysgol Celfyddydau Cain a Ffotograffiaeth Maumaus yn Lisbon. Mae wedi cynnal arddangosfeydd unigol yn Sbaen, Gwlad Belg, Awstralia, yr Unol Daleithiau a Phortiwgal, ac mae wedi cyfranogi mewn arddangosfeydd grŵp yn Nhwrci, yr Eidal, Hwngari, yr Almaen a’r Unol Daleithiau. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys cyfnod preswyl fel artist ac arddangosfa yng Nghanolfan Celf Gyfoes y Baltic yn y DU, ac mae wrthi’n ymgymryd â chyfnod preswyl fel artist ym Mhrifysgol Celfyddydau Philadelphia. Roedd yn un o’r artistiaid a gafodd eu gwahodd i gyfranogi yn 51fed Biennale Fenis yn 2005. Ganwyd Araújo ym 1975 yn Lisbon, lle mae’n byw ac yn gweithio heddiw.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan