Trevor Paglen

Date posted: September 1, 2017 Dychwelyd i arddangosfeydd

Artist yw Trevor Paglen y mae ei waith yn rhychwantu gwneud delweddau, cerfluniaeth, newyddiadura ymchwiliadol, ysgrifennu, peirianneg a disgyblaethau niferus eraill. Ymhlith y prif faterion sy’n cael ei sylw mae dysgu sut i weld yr ennyd hanesyddol rydym yn byw ynddi a datblygu ffyrdd o ddelweddu gwahanol fathau o ddyfodol.

Yn ei gyfres, The Other Night Sky (2007 ac yn gyfredol), gweithiodd Paglen gyda rhwydwaith o seryddwyr amatur dros gyfnod o naw mlynedd er mwyn mynd ar drywydd mwy na 200 o loerennau milwrol cudd sy’n cylchdroi’r Ddaear. Mae Paglen hefyd yn arddangos gwaith o’i gyfres Limit Telephotography (2005 ac yn gyfredol) sy’n olrhain gorsafoedd a gweithgareddau cudd llywodraeth yr UDA, yn aml o bellter eithafol.

Mae Paglen wedi cael arddangosfeydd undyn yn Vienna Secession, Amgueddfa Gelf Eli & Edythe Broad, Amgueddfa Van Abbe, Frankfurter Kunstverein a Protocinema Istanbwl ac mae wedi cymryd rhan mewn arddangosfeydd ar y cyd yn yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Amgueddfa Gelf Fodern San Francisco, Tate Modern a chanolfannau niferus eraill. Mae wedi lansio gwaith celf i gylchdroi ymhell o gwmpas y Ddaear, ar y cyd â Creative Time ac MIT, wedi cyfrannu ymchwil a sinematograffi i’r ffilm a enillodd un o wobrau’r Academi, Citizenfour ac wedi creu cerflun cyhoeddus ymbelydrol i’r ardal waharddedig yn Fukushima, Japan.

Mae’n awdur pump o lyfrau ac erthyglau niferus ar bynciau sy’n cynnwys daearyddiaeth arbrofol, cyfrinachedd gwladol, symboleg filwrol, ffotograffiaeth a gweledolrwydd. Cafwyd proffil o waith Paglen yn y New York Times, Vice Magazine, y New Yorker ac Art Forum.

Yn 2014, derbyniodd Wobr Arloesi Sefydliad Electronic Frontier am ei waith fel “artist ymchwiliadol arloesol’ ac yn 2015, derbyniodd Kulturpreis y Deutsche Gesellschaft fur Photographie. Yn 2016, derbyniodd Wobr Sefydliad Ffotograffiaeth y Deutsche Börse.

Ymhlith arddangosfeydd diweddar mae The Deep State, Kunsthalle Winterthur, Y Swistir (2017); Metro Pictures, Efrog Newydd (2017); Into the Unknown: A Journey through Science Fiction, Canolfan y Barbican, Llundain (2017); Autonomy Cube, Tensta Konsthall, Sweden (2017); The Octopus, Frankfurter Kunstverein, Frankfurt am Main, Yr Almaen (2015).

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan