Theaster Gates

Date posted: December 12, 2013 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae gwaith Theaster Gates yn cynnwys cerflunwaith, gosodiadau, perfformiadau ac ymyriadau trefol a’i nod yw pontio’r bwlch rhwng celf a bywyd. Mae’n gweithio fel artist, curadur, hwylusydd a chynllunydd, ac mae ei brosiectau yn ceisio ysgogi creu cymunedau diwylliannol trwy sbarduno ymgysylltu cymdeithasol i arwain at newid gwleidyddol a gofodol. Mae Gates wedi disgrifio ei ddull o weithio fel “trafodaeth trwy gydweithio” – yn aml gyda phenseiri, ymchwilwyr a pherfformwyr – i greu gweithiau sy’n ymestyn y syniad o’r hyn yr ydym fel arfer yn ei ddeall fel arferion sy’n seiliedig ar yr hyn a welwn.

Mae rhai enghreifftiau diweddar yn cynnwys: Amgueddfa Gelf Milwaukee 2010 lle gwahoddodd Gates gôr gospel i’r orielau i ganu caneuon wedi’u haddasu o arysgrifau ar botiau gan y caethwas a’r crochenydd enwog o’r 19eg ganrif ‘Dave Drake’; y Whitney Biennial, 2010 pan gafodd Sculpture Court ei drawsnewid gyda gosodiad pensaernïol a oedd yn gweithredu fel gofod ymgasglu cymunedol ar gyfer perfformiadau, ymgysylltu cymdeithasol, a myfyrdod. Yn ddiweddar, yn Amgueddfa Gelf Seattle, daeth yr oriel yn archif sain o’r enw ‘Yr Ystafell Wrando’ a oedd yn cynnwys bwth DJ a throellwr yn chwarae detholiadau o siop recordiau Dr Wax yn Chicago; mae’r siop honno bellach wedi cau ond a oedd ar un adeg yn ganolbwynt dylanwadol i gerddoriaeth y 60au, 70au a’r 80au, yn arbennig jazz, canu’r blues ac R&B.

Hyfforddodd yn gerflunydd ac yn gynllunydd trefol, ac mae ei weithiau wedi eu gwreiddio mewn cyfrifoldeb cymdeithasol a system gred ddofn yn sail iddynt. Mae ei osodiadau a’i gerfluniau yn bennaf yn cynnwys deunyddiau y mae wedi eu canfod, yn aml yn y cymdogaethau y mae’n ymwneud â hwy, a deunyddiau sydd ag arwyddocâd hanesyddol ac eiconig, megis yn “In Event of a Race Riot” (2011 ymlaen) mae pibellau tân a ddigomisiynwyd wedi’u plygu, eu rholio neu eu pentyrru’n ofalus a’u cyflwyno’n rymus mewn fframiau blwch ag ymylon aur. Mae arwyddocâd eiconig i’r pibellau mewn perthynas â brwydrau hawliau sifil, yn enwedig o ran y chwistrellu dŵr ar brotestwyr heddychlon yn Birmingham, Alabama yn 1963. Mae’r fframiau yn gweithredu fel dyfais i’w trawsnewid, ond maent hefyd yn gofyn i ni feddwl eto am y frwydr barhaus dros hawliau sifil. Mae cerfluniau eraill yn deillio o setiau llwyfan ar gyfer perfformiadau, megis cyfres o gerfluniau caboli esgidiau.

Mae gan Gates ddatblygiad eiddo tiriog sy’n parhau, sef ‘Prosiect Dorchester’ 2006, a dechreuodd y prosiect hwn yn sgil prynu adeiladau gwag ar y 69th a Dorchester Avenue ar ochr ddeheuol Chicago. Mewn cydweithrediad â thîm o benseiri a dylunwyr, aeth yr artist ati i wagio’r adeiladau hyn nes eu bod yn gragen ac yna eu hadnewyddu drwy ddefnyddio gwahanol fathau o ddeunyddiau y daethpwyd o hyd iddynt. Mae’r adeiladau wedi dod yn ganolbwynt ar gyfer gweithgaredd diwylliannol, gan fod yn gartref i lyfrgell o lyfrau a recordiau ac yn lleoliad ar gyfer ciniawau (achlysuron wedi’u coreograffu o’r enw ‘Convergences Plate’), cyngherddau a pherfformiadau. Mae Gates yn disgrifio’r prosiect hwn fel “celf eiddo”, rhan o “system ecolegol gylchol”. Caiff adnewyddu’r adeiladau ei ariannu yn gyfan gwbl drwy werthu gwaith celf a grëwyd dan ddefnyddio’r deunyddiau a achubwyd o tu mewn yr adeiladau.

Artes Mundi 6 Artist Film – Theaster Gates from Artes Mundi on Vimeo.