Teresa Margolles

Date posted: February 22, 2012 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae gwaith Teresa Margolles yn canolbwyntio ar gythrwfl bywyd yng Ngogledd Mecsico lle mae tor-cyfraith cyfundrefnol yn ymwneud â’r diwydiant cyffuriau wedi arwain at drais a llofruddio didrugaredd.

Caiff olion dienw bywydau, claddedigaethau ac atgofion a fu eu tynnu ynghyd yn ei gwaith. Ers derbyn ei diploma mewn meddygaeth fforensig yn niwedd y 1990au, mae Margolles wedi astudio economi marwolaeth, lle mae’r corffdy a’r ystafell ddifynio yn dyst i aflonyddwch cymdeithasol.

Teimla Margolles bod cerfluniau gosod a pherfformiad yn amlygu realiti a materoliaeth marwolaeth. Gan agor ein llygaid i ddallbwyntiau ein dychymyg, mae gwaith Margolles yn gwaredu’r gwahaniaethau rhwng celf a realiti – fel ei gwaith ar gyfer Biennale Fenis 2009 lle cafodd llawr y gofod arddangos ei fopio’n barhaus â dŵr o gorffdy ym Mecsico. Drwy gyfrwng ymyrraeth artistig, mae Margolles yn ein tynnu’n anghyfarwydd o agos at ein dealltwriaeth a’n perthynas â marwolaeth.

Mae wedi arddangos ei gwaith ar draws y byd gan gynnwys Kunsthalle Fridericianum, Kassel (2011); Biennale Fenis 53 (2009); Biennial Lerpwl (2006) ac yn ddiweddar yng Ngŵyl Gelf Ryngwladol Glasgow (2012).

Arddangosfa Artes Mundi 5

Astudiodd Teresa Margolles feddygaeth fforensig ac mae wedi gweithio mewn corffdy. Mae ei gwaith yn astudio economi marwolaeth drwy gyfrwng cerfluniau ymyrrol a pherfformiadau. Mae Plancha a Sonido de la primera incision torácica durante la autopsia a una victim de asesinato (Sonidos de la morgue) ill dau yn gerfluniau ‘amlsynhwyraidd’. Yn Plancha  gwelwn ddŵr a ddefnyddiwyd i olchi cyrff mewn corffdy ym Mecsico yn diferu o uchder ar blatiau poeth. Mae pob diferyn yn anweddu gan hisian wrth daro’r platiau. Mae’r gwaith yn mynegi’r trawsnewid mewn marwolaeth o’r presennol i’r absennol

A phrosesau dadelfennu. yn y bôn, mae’n anrhydeddu’r bywydau anhysbys a gollwyd. Parhau i ymdrin â marwolaeth yng nghyddestun y corffdy a wneir yn Sonido de la primera incision torácica durante la autopsia a una victim de asesinato (Sonidos de la morgue). Caiff ymwelwyr eu gwahodd i brofi synau awtopsi yn breifat drwy un pâr o glustffonau. yn wahanol i’r ddau waith amlsynhwyraidd arall, gwaith mud yw 32 años. Levantamiento y traslado donde cayo el cuerpo asesinado del artista Luis Miguel Suro. Bu’r darn hwn yn allweddol wrth arwain datblygiad gwaith Margolles, gan ymchwilio i effaith trais a sut y daw’n rhan o’n bywyd bob dydd. Darn o lawr stiwdio ffrind agos yw’r gwaith – y darn o lawr y llofruddiwyd ef arno. Mae’r gofod gwag, fu’n dyst i drosedd erchyll, yn gofnod o absenoldeb person ac yn dangos y golled o ganlyniad i’r weithred yn hytrach na’r weithred ei hun.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan