Tania Bruguera

Date posted: February 25, 2012 Dychwelyd i arddangosfeydd

Ers diwedd y 1990au mae gwaith artistig Tania Bruguera yn aml wedi bod yn ddrych i’r profiad cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd o fod yn frodor o Giwba.

Bydd Bruguera yn defnyddio cyfryngau amrywiol – gwaith gosod, ymyrryd cymdeithasol ac yn bennaf, perfformiad – er mwyn dangos y rôl gall celf ei chwarae yng ngwleidyddiaeth bywyd bob dydd, gan daflu goleuni ar ddealltwriaeth yr unigolyn o’r hunan fel rhan o gof cymdeithasol torfol hanesyddol a chyfoes. Mae ei gwaith yn annog y gwyliwr i ailfeddwl a chwestiynu beth yw ofn, bregusrwydd, hawl, hunanreoli a rhyddid yn ogystal â defnyddio gostyngeiddrwydd ac ufudd-dod er mwyn goroesi.

Elfen sy’n greiddiol i waith Bruguera yw awydd i gydweithio er mwyn galluogi i eraill rannu’r posibiliadau oedd o fewn ei chyrraedd hi. Yn 2003 sefydlodd ysgol gelf amgen – Cátedra Arte de Conducta (Celf Ymddygiad) – yn Havana er mwyn darparu adnoddau technolegol a deallusol nad oedd ar gael i gyw-artistiaid o Giwba yng Nghiwba cyn hynny. Bu hyn yn allweddol i ddatblygiad cenhedlaeth newydd o artistiaid o Giwba sydd bellach yn dechrau arddangos eu gwaith yn rhyngwladol. Rhwng 2010 a 2015 mae Bruguera yn canolbwyntio ar ei phroject hirdymor Immigrant Movement International, sydd â’i bencadlys yn Queens, Efrog Newydd. Ei nod yw ailddiffinio’r ymfudwr fel dinesydd byd-eang a sbarduno artistiaid i greu gwaith all gael ei ddefnyddio at faterion cymdeithasol, gwleidyddol a gwyddonol.

Arddangosfa Artes Mundi 5

Mae Tania Bruguera yn ymwrthod yn fwriadol â’r defnydd o ofod oriel ac yn defnyddio cyfuniad o waith gosod, ymyrryd cymdeithasol ac yn bennaf, perfformiad, er mwyn dangos y rôl gall celf ei chwarae yng ngwleidyddiaeth bywyd bob dydd. Dewisiodd dangos ei gwaith y tu allan i’r orielau, yng ngofodau cyhoeddus yr Amgueddfa a’r ddinas. Cred hithau bod effaith celf yn fwy pwerus y tu allan i’r oriel gonfensiynol – pan mae’n cael ei ymgorffori i realiti cymdeithasol. Gan weithredu fel drych i’r profiad o fod yn frodor o Giwba, mae gwaith Bruguera yn annog y gynulleidfa i ailfeddwl a chwestiynu beth yw ofn, bregusrwydd, hawl, hunanreoli a rhyddid yn ogystal â defnyddio gostyngeiddrwydd ac ufudd-dod er mwyn goroesi.

Ar gyfer Artes Mundi 5,  cyflwynodd Bruguera Ymgyrch Parch i Fewnfudwyr fel rhan o’i phroject celf hirdymor, Immigrant Movement International 2010-2015. Mae’r gwaith yn symudiad gymdeithasol-wleidyddol a’i cychwynnwyd gan artistiaid sy’n archwilio beth sy’n diffinio ‘mewnfudwr’. Roedd yr ymgyrch yn dangos symbol y rhuban parch at fewnfudwyr ac yn cynnwys colofn o olau dros dro fel cofeb i fewnfudwyr, ymgyrch posteri ledled dinas Caerdydd, a gweithrediadau dirybudd. Gwahoddwyd ymwelwyr yr arddangosfa i lofnodi contract ymrwymiad moesol sy’n hyrwyddo hawliau mewnfudwyr.

www.taniabruguera.com

http://immigrant-movement.us/

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan