Subodh Gupta

Date posted: January 20, 2011 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Subodh Gupta'n gweithio mewn amrywiaeth eang o gyfryngau o gerflunwaith a pheintio i osodwaith, ffotograffiaeth, fideo a pherfformiad.

Mae’n codi statws eitemau y deuir ar eu traws o fod yn bethau bob-dydd i fod yn weithiau celf; gan ddefnyddio cynhyrchion cefn gwlad India fel tail gwartheg, bwcedi llaeth, taclau cegin, sgwters, gynnau a phowdwr gulal fel ei ddefnyddiau. Mae’r pethau a ddewisa Gupta i weithio gyda nhw’n cyfeirio at gyflwr presennol cymdeithas ansefydlog India, ymfudo, ymdeimlad o gartref a lleoliad a’r effeithiau a’r ymrafael a achosir gan gymdeithas sy’n prysur droi’n fyd-eang. Oherwydd ei destun a’i ddefnyddiau mae Gupta’n llwyddo i gyfathrebu ar lefel leol a byd-eang fel ei gilydd.

Ganwyd Subodh Gupta yn Khagaul, India ac mae bellach yn byw ac yn gweithio yn Delhi Newydd.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan