Sheela Gowda

Date posted: February 23, 2012 Dychwelyd i arddangosfeydd

Realiti cymdeithasol a diwylliannol India yw sail gwaith Sheela Gowda. Astudiodd baentio yn wreiddiol, ond ers y 1990au mae wedi gweithio fwyfwy gyda cherfluniau a gwaith gosod sy’n ymchwilio i sut y gall deunyddiau gyfeirio yn benodol at gyd-destun cymdeithasol a diwylliannol India.

Mae defnydd Gowda o ddeunyddiau anghonfensiynol yn rhoi elfen atgofus i’w gwaith. Gall nodweddion a gwead edau, gwallt, lliwyddion traddodiadol, patrwm a gwehyddu gyfeirio’r gynulleidfa at ystyr sy’n gweddnewid yr elfennau’n wrthrychau ac arferion cymdeithasol o fewn rhwydwaith o gynhyrchu a dosbarthu, a’r cyfan yng nghyd-destun treftadaeth gymdeithasol-wleidyddol India.

Mae ei gwaith yn nwydus ac annifyr ac yn dwyn i gof rai o brofiadau tywyllaf bywyd dyn. Wrth barhau i ymchwilio i gymhlethdodau gwleidyddol a chymdeithasol India, traddodiadau gwaith, annhegwch a gorthrwm, mae’n creu ffabrig o gryfder a hunaniaeth wedi’i hadennill sy’n gyfoeth o ystyr.

Mae Gowda wedi arddangos yn Biennale Singapore (2011), Biennale Fenis 53 (2009), Biennale Lyon (2007) a Documenta 12, Kassel (2007). Therein & Besides oedd y gwaith diweddaraf o’i heiddo i gael ei arddangos yn y DU, a hynny yn INIVA, Llundain (2011).

Arddangosfa Artes Mundi 5

Mae Sheela Gowda wedi datblygu ffordd o weithio sy’n ymchwilio i sut y gall deunyddiau gyfeirio’n benodol at gyddestun cymdeithasol a diwylliannol India. Llun papur newydd yw Y Fro sy’n dangos gŵr dan amheuaeth o fod yn wrthryfelwr naxal-Maoaidd wedi’i ddal gan fyddin India. Brwydr yw hon sy’n parhau wrth i drigolion y rhanbarth wrthryfela i warchod hawliau tir y lleiaf breintiedig yn eu plith rhag datblygiadau gwledig y llywodraeth. Yn hytrach na chyfeirio’n uniongyrchol at wleidyddiaeth y sefyllfa, mae Gowda yn canolbwyntio ar y yn y ddelwedd. Drwy ei adael mewn du a gwyn tra’n peintio’r milwyr a’r cefndir mewn cuddliw, mae’n amlygu ei herfeiddiad a’i fregusrwydd ac yn creu cyferbyniad rhwng ideoleg y wladwriaeth a’r unigolyn.

Yn wahanol i Y Fro, mae Kagebangara yn waith gosod mawr. Casglwyd drymiau tar gan weithwyr ffordd o India a tharpolin melyn a glas er mwyn creu cerflun haniaethol. O edrych yn fanylach fodd bynnag, gwelwn fod Gowda yn ymgorffori cyfeiriadau cynnil at ddefnydd gwreiddiol y deunyddiau – yn yr achos hwn, mae’n dod â’r llochesau a adeiladir gan yr adeiladwyr ymfudol ar hydy ffordd i mewn i’r oriel.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan