Sharon Lockhart

Date posted: December 12, 2013 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Sharon Lockhart yn gweithio gydag unigolion a grwpiau i wneud delweddau llonydd a symudol sydd yn weledol rymus ac yn gymdeithasol apelgar. Mae ei chydweithrediadau weithiau yn rhychwantu blynyddoedd, a hithau’n gweithio’n agos â’i gwrthrychau er mwyn deall agweddau ar eu bywydau. Mae’r ffilmiau a’r ffotograffau sy’n deillio o hynny yn ymgorffori profiad creadigol a rennir. Daw’r arddangosfa hefyd yn gydweithrediad ac yn gyfle i feddwl am y dyfeisiau cynrychioliadol a ddefnyddir i fframio ac ymgysylltu â’i gwrthrychau a’r gwyliwr.

Yn Lunch Break (2008) a Double Tide (2009) ymdrwythodd Lockhart ei hun ym mywydau gweithwyr. Disgrifia Lunch Break amser a lle penodol – sef Bath Iron Works ym Maine, UDA ar ddechrau’r 21ain ganrif. Mae Double Tide yn fwy oesol, yn dogfennu gwaith merch sy’n cloddio am gregyn bylchog (clams) ar adeg “llanw dwbl” prin – sef diwrnod pan fo’r ddau lanw isel yn digwydd yn ystod oriau golau dydd, ar doriad gwawr ac yn y cyfnos. Ym mhob achos, mae’r gwrthrych wedi’i fframio gan y gweithle. Fodd bynnag, yn Double Tide mae’r llafur wedi’i gysylltu â natur, golau, ac awyrgylch, ac mae Jen Casad yn ffigwr benywaidd trawiadol sy’n cyferbynnu â’r dynion a strwythur anhyblyg eu gweithle yn Lunch Break.

Mae Lockhart yn parhau â’r thema ffigyrau benywaidd cryf: mae Sharon Lockhart | Noa Eshkol (2011) yn gydweithrediad â grŵp o ddawnswyr a oedd yn gweithio gyda Noa Eshkol (1924-2007) sef damcaniaethwr mudiad Israel, cyfansoddwr dawns, athrawes, ac artist. Yn ei phrosiect cyfredol â phobl ifanc, ei chydweithiwr yw Milena, sydd bellach yn 15, sef merch y cyfarfu â hi wrth ffilmio Podworka yn Lodz, Gwlad Pwyl, yn 2009. Roedd Podworka yn 6 golygfa o blant yn chwarae ar yr iardiau sydd i’w cael ym mhobman yn y ddinas. Roedd brawd Milena yn ffigwr amlwg yn un o’r golygfeydd a dyma sut y daethant yn ffrindiau. Arweiniodd hyn at Lockhart yn ymchwilio i hanes cartrefi plant amddifad a chartrefi’r wladwriaeth yng Ngwlad Pwyl, ac wrth wneud hynny daeth ar draws gwaith yr addysgwr Pwylaidd-Iddewig Janus Korczak, sef awdur plant a phaediatregydd adnabyddus a fynegodd athroniaeth a oedd yn hyrwyddo “hawliau’r plentyn”, eu hymreolaeth, eu hunigoliaeth, ac uwchlaw dim, eu llais eu hunain. I Lockhart, mae ymchwil yn hanfodol, gan fod yn sail i broses organig y mae hi’n ei rhannu â’i gwrthrychau i ddatblygu’r gwaith.