Sanja Iveković

Date posted: December 12, 2013 Dychwelyd i arddangosfeydd

Dros y pedwar degawd diwethaf, mae’r artist o Croatia Sanja Iveković wedi datblygu arfer arloesol sy’n mynd i’r afael â materion yn ymwneud â hunaniaeth menywod, gwleidyddiaeth grym, prynwriaeth a’r paradocsau sy’n gynhenid ​​yng nghof torfol cymdeithas.

A hithau’n ffeminist, yn weithredydd ac yn arloeswr fideo, daeth gwaith cynnar Iveković yn rhan o’r genhedlaeth a elwir yn Nova Umjetnička Praksa (Arferion Celf Newydd), gan gynhyrchu gweithiau traws-ddiwylliannol sy’n amrywio o montages ffotograffig cysyniadol i fideos a pherfformiadau. Yn y 1970au gweithiai Iveković ochr yn ochr â chenhedlaeth o artistiaid yn Iwgoslafia a oedd yn cwestiynu rôl celf mewn cymdeithas. Ceisiant ddemocrateiddio’r gofod artistig drwy gefnu ar leoliadau ac orielau sefydliadol prif ffrwd a ​​dechrau defnyddio perfformiadau a deunyddiau rhad, hygyrch. Roedd byw a gweithio mewn amgylchiadau gwleidyddol cythryblus am nifer o flynyddoedd wedi codi cwestiynau ynghylch strwythurau cymdeithasol, hunaniaeth a gwleidyddiaeth rhywedd.

Mae Iveković yn archwilio’r croesffyrdd a’r elfennau cyffredin ledled amodau lleol a newidiadau byd-eang. Canolbwyntia’r artist ar yr unigolyn drwy’r cyfryngau, yn ogystal â bod menywod yn parhau i fod yn anweledig ac yn cael eu dileu o’r byd cyhoeddus ac o’r prif naratifau hanesyddol. Mae ei gwaith yn archwilio’r effeithiau y mae grym ac agendâu gwleidyddol yn eu cael ar ofod cyhoeddus, beth bynnag fo’r drefn lywodraethol. Yn niwedd yr wythdegau roedd hi’n un o sylfaenwyr ac yn aelod o nifer o gyrff menywod anllywodraethol yn Croatia megis Elektra – Canolfan Celf Merched, Y Ganolfan Astudiaethau Menywod, B.a.B.e a’r grŵp Hawliau Dynol Menywod.