Ragnar Kjartansson

Date posted: December 12, 2013 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Kjartansson yn tynnu ar arc cyfan celf yn ei ymarfer perfformiadol. Mae hanes ffilm, cerddoriaeth, theatr, diwylliant gweledol a llenyddiaeth yn cael eu cynnwys yn ei osodiadau fideo, ei berfformiadau hirfaith (weithiau yn para oriau neu wythnosau), a’i ddarluniadau a’i baentiadau. Mae ffugio a llwyfannu yn dod yn ddulliau allweddol yn ymgais yr artist i gyfleu emosiwn diffuant a chynnig profiad gwirioneddol i’r gynulleidfa. Mae gwaith chwareus Kjartansson yn llawn o eiliadau unigryw: mae’r dramatig a’r cyffredin yn gwrthdaro mewn ffordd gofiadwy.

Mae gwaith Kjartansson wedi cael ei arddangos yn eang. Cynhaliwyd arddangosfeydd unigol diweddar yn Migros Museum für Gegenwartskunst yn Zurich, yn Fondazione Sandretto Re Rebaudengo yn Turin, Frankfurter Kunstverein, a’r BAWAG Contemporary yn Fienna. Trefnwyd Song, ei sioe unigol gyntaf mewn amgueddfa yn America, gan Amgueddfa Gelf Carnegie yn 2011 ac ers hynny mae wedi teithio i’r Amgueddfa Gelf Gyfoes yng Ngogledd Miami a Sefydliad Celf Gyfoes Boston. Enillodd Kjartansson wobr Performa Malcolm McLaren yn 2011 am ei berfformiad o Bliss, sef dolen a oedd yn fyw am ddeuddeg awr o aria olaf Mozart, Priodas Figaro ac yn 2009 daeth yr artist ieuengaf i gynrychioli Gwlad yr Iâ yn Arddangosfa Gelf Ryngwladol Biennale Fenis.

Mae wedi cymryd rhan mewn nifer o arddangosfeydd a gwyliau, gan gynnwys ‘Manifesta’ a ‘La triennale di Torino’; Amgueddfa Gelf Carnegie yn Pittsburgh, Amgueddfa Gelf Gyfoes (Gogledd Miami), ICA Boston a’r Frankfurter Kunstverein a gyflwynodd ei arddangosfa ôl-weithredol gyntaf yn Ewrop. Yn 2013 gwahoddwyd ef unwaith eto i Biennale Fenis a thrwy gyfnod y sioe gyfan cyflwynodd berfformiad cerddorol hudolus mewn llefydd â dŵr ynddynt yn yr Arsenale.