Phil Collins

Date posted: February 24, 2012 Dychwelyd i arddangosfeydd

Artist sydd â’i bencadlys ym Merlin yw Phil Collins a thrwy gyfrwng ffilmiau, ffotograffau, gwaith gosod a digwyddiadau byw, mae’n ymdrin â gwahaniaethau cynnil mewn perthnasau cymdeithasol mewn lleoliadau gwahanol a chymunedau o bedwar ban byd.

Wedi ei ysbrydoli gan draddodiadau gweledol y sinema a’r teledu, mae ymarferion amrywiol Phil Collins wedi eu seilio ar lle a chymuned. Mae cymhariaeth ddogfennol wedi ei ystyried ar nifer o achlysuron sy’n addysgiadol mwy yn nhermau gwahaniaethau na chyfatebiaeth. Mewn gwrthfalans i ddealltwriaeth y ddogfen fel ‘wrthrych’ neu ‘gwirionedd’, mae’r camera ei hun yn rywbeth goddrychol yn nwylo Collins. Mae’n gweithio fel gweithredydd  rhyddfreiniad ac ymelwad, chwant a brad. Yn cynnwys marathon ddawnsio disco a melodrama wedi ei ddylanwadu gan operau sebon, i sesiynau karaoke a chynadleddau, mae gwaith Collins yn aml yn cynnig platfform i’r difater a’r hyn sy’n cael ei anwybyddu. Gan ddadansoddi ymhlygiadau gwleidyddol ac aesthetig fformatau gweledol poplogaidd, meant yn dangos nad oes neges neu ddealltwriaeth spesifig yn y llun ei hun nac ychwaith o fewn beth mae’r llun yn ei arddangos, ond yn hytrach rhwng y trosglwyddiadau mae’n sefydlu rhwng y cynhyrchydd, y pwnc a’r gwyliwr.

Mae pencadlys Phil Collins ym Merlin a Cologne, ble mae’n athro celf fideo yn y Kunsthochschule für Medien.

Arddangosfa Artes Mundi 5

Mae Phil Collins yn gofyn beth yw gwir ystyr bod yn ddynol trwy gyfrwng fideo a ffotograffiaeth sy’n seiliedig ar ddulliau perfformio a chysyniadaeth. Mae ffotolab am ddim yn rhoi cipolwg i ni ar fywydau dieithriaid. Cynigiodd Collins brosesu rholiau ffilm unigolion mewn sawl dinas ewropeaidd yn rhad ac am ddim, yn gyfnewid am yr hawliau i’r lluniau. Canlyniad hyn oedd sioe sleidiau naw munud yn cynnwys lluniau o bobl ar wyliau, priodasau, anifeiliaid anwes ac adegau preifat eraill.

Arddangosodd Collins  hefyd yn Chapter. Mewn dwy hen garafán ger mynediad Chapter, cafodd  This Unfortunate Thing Between Us (TUTBU) ei ddangos, sy’n seiliedig ar fformat sianel deledu siopa ac yn gwerthu ‘ffantasi am bris arbennig’. Roedd y cyflwynwyr yn gymysgedd o bobl broffesiynol o wahanol feysydd, gan gynnwys byd comedi, siopa teledu a phornograffi, ac yn gyfle i wynebu ein hofnau a’n dyheadau cyfoes gyda  trac sain byw hefyd gan Gruff Rhys ac Y Niwl.

Cafodd ffilmiau Collins the meaning of style, 2011; marxism today (prologue), 2010; use! value! exchange!, 2010 a soy mi madre, 2008 eu dangos yn ystod gŵyl celf fyw flynyddol Chapter, Experimentica.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan