Otobong Nkanga

Date posted: September 1, 2017 Dychwelyd i arddangosfeydd

Wedi’i geni ym 1974 yn Kano, Nigeria, mae Nkanga yn byw ac yn gweithio yn Antwerp, Gwlad Belg. Dechreuodd ei hastudiaethau celf ym Mhrifysgol Obafemi Awolowo yn Ile-Ife, Nigeria a pharhaodd yn yr École Superieure des Beaux-Arts ym Mharis, Ffrainc. Yn 2008 enillodd ei Gradd Feistr yn y Celfyddydau Perfformio yn Dasarts, Amsterdam, Yr Iseldiroedd.

Mae arluniau, gosodweithiau, ffotograffau a cherfluniau Otobong Nkanga mewn gwahanol ffyrdd yn edrych ar syniadau ynglŷn â thir a’r gwerth sy’n gysylltiedig ag adnoddau naturiol. Yn ei gwaith, mae gweithgareddau a pherfformio’n treiddio i bob math o gyfryngau gan ysgogi ffotograffiaeth, arlunio, paentio, cerfluniaeth, gosodwaith a fideo, er bod yr holl wahanol weithiau’n gysylltiedig yn thematig drwy bensaernïaeth a thirwedd. Fel ôl dynol sy’n tystio i ffyrdd o fyw a materion amgylcheddol, seinfwrdd yw pensaernïaeth a thirwedd i adrodd storïau ac i’r ‘perfformiadol’. Yn ôl yr artist ei hun, mae’n defnyddio ei chorff a’i llais mewn perfformiadau byw neu fideos fel mai hi yw’r protaganydd yn ei gwaith.
Fodd bynnag, mae ei phresenoldeb yn gweithredu’n bennaf fel catalydd diymhongar, yn llaw anweledig sy’n rhoi’r broses artistig ar symud. Mae Nkanga yn llywio ei ffordd i gwblhau’r cylch celf rhwng teyrnas esthetig arddangos a strategaeth ddadaruchelu sydd dro ar ôl tro’n gwthio statws y gwaith celf i fod yn hapddigwyddiad. Yn llawer o’i gweithiau, mae Nkanga yn myfyrio’n drawsenwol ar y defnydd a’r gwerth diwylliannol sy’n gysylltiedig ag adnoddau naturiol gan edrych ar sut mae ystyr a swyddogaeth yn berthynol mewn diwylliannau ac yn datgelu gwahanol rolau a hanesion ar gyfer yr un cynhyrchion, yn enwedig yng nghyd-destun bywgraffiad ac atgofion yr artist ei hun.

Mae Nkanga wedi cynhyrchu gosodiad rhyngweithiol ar gyfer y safle penodol hwn, sy’n cysylltu bywyd moethus bob dydd y Gorllewin gyda’r elfennau a mwynau craidd sy’n ei greu. Fel drych i osodiad Nkanga gwelir tapestri saith medr o hyd sydd, yn llythrennol, yn gweu ein materoliaeth gyda cham-fanteisio diwydiannol torfol ac effaith amgylcheddol dirywiol ar gymunedau Affricanaidd.

Mae sioeau a pherfformiadau diweddar yn cynnwys:   To Dig a Hole That Collapses Again, MCA Chicago (2018); The Tanks, Tate Modern, London, UK (2017); Carved To Flow, Documenta 14, Athens, Greece/Kassel, Germany (2017); The Encounter That Took a Part of Me, Nottingham Contemporary, Nottingham, UK (2016); Bruise and Lustre, MHKA Anvers (2015); Comot your Eyes Make I borrow you Mine, Kadist Foundation Paris (2015); Diaspore, 14 Rooms Basel, Switzerland, (2014); In Pursuit of Bling, 8th Berlin Biennale, Berlin, Germany (2014).

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan