Nástio Mosquito

Date posted: September 17, 2015 Dychwelyd i arddangosfeydd

Oriel Chapter, Chapter

Artist amlgyfrwng, perfformio a llafar yw Nástio Mosquito sydd yn aml yn ei roi ei hun yng nghanol y llwyfan yn ei waith, gan ddefnyddio dynwarediad i edrych ar wleidyddiaeth fyd-eang ac Affricanaidd. Yn aml bydd yn ymgymryd â rolau, drwy ddynwarediad, er mwyn mynegi syniadau sy’n ei daro, nid cymaint ei hoff gredoau yntau ond yn hytrach sylwadau ar y ffolineb dynol sydd i’w weld mewn bywyd modern.  Mae’r pellter rhwng ei hunaniaeth go iawn a chymeriadaeth o’r fath yn ei alluogi i’w fynegi ei hun ar wahanol adegau fel rhywun camweddus, cŵl, sinigaidd, cableddus a fwlgar. Mae’n arbennig o enwog am ei waith sy’n cyfeirio at Ryfel Cartref Angola, yn ogystal â gwleidyddiaeth rywiol, prynwriaeth ac arwyddion eraill o globaleiddio.

Mae Mosquito wedi perfformio mewn sefydliadau sy’n cynnwys Tate Modern a Chanolfan Gelfyddydau Walker. Yn 2014 cyhoeddwyd Mosquito yn gyd-enillydd 3edd Wobr Gelf Future Generation a’i enwi gan y Guardian fel un o Ten African Artists to Look Out For. Cafodd sylw eang ynghynt eleni am ei arddangosfa Daily Lovemaking yn IKON, Birmingham, darn a gafodd ei arddangos yn nes ymlaen yn 56ain Biennale Fenis.

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan