N.S.Harsha

Date posted: November 16, 2010 Dychwelyd i arddangosfeydd

Artist o’r India yw N. S. Harsha, ac mae ei waith yn datgelu sylwadaeth wleidyddol o fewn fframwaith paentiadau mân-ddarluniol Indiaidd, y traddodiad naratif Indiaidd modern a chelf boblogaidd.

Mae’r ffigurau yn ei fyd cywrain, cyfrwys a chwareus bron yn ddieithriad yn canolbwyntio ar ddigwyddiad, ac mae’r ffigurau hynny wedi’u hanimeiddio gan chwilfrydedd y naill i’r llall, wrth iddynt dynnu sylw at rywbeth sy’n hynod, yn anghydweddol neu’n rhyfedd mewn ffordd ddigri. I’r gwyliwr, yng ngraddfa’r darluniadau ac ym manylder trawiadol cryno iawn y portreadau bychain y mae’r ffraethineb.

Mae Harsha yn creu paentiadau, gosodiadau mawr a phrosiectau yn y gymuned. Yn ei waith diweddar, Cosmic Orphans (2006), gosodiad penodol ar gyfer safle teml Sri Krishnan a grewyd ar gyfer Biennale Singapore, gorchuddiodd Harsha y nenfwd cyfan uwchben y sanctwm mewnol a’r llawr o amgylch twr y teml gyda muriau o ffigyrau’n cysgu. Wedi ei baentio yn syth ar y llawr gan ddefnyddio lliwiau fflat, mae’r ffigyrau yn ymddangos mewn llefydd nad ydynt yn cael eu cysylltu â phaentio traddodiadol – eu dadleoliad yn hybu’r gynulleidfa i ystyried ble sy’n ardaloedd rhwystredig o ran ble cant sefyll yn y deml.

Ganed ym 1969, mae Harsha yn byw ac yn gweithio yn Mysore, India. Astudiodd paentio yng nghyfadran y Celfyddydau Gain, Baroda (1995). Ers hyn mae wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau cydweithiol ac arddangosfeydd rhyngwladol gan gynnwys Biennale Singapore 2006; ail Triennial Celf Asia yn Fukoka 2002 a Triennial Celf Gyfoes Asia-Pacific, Awstralia 1999.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan