Karen Mirza and Brad Butler

Date posted: December 12, 2013 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Mirza a Butler wedi gweithio gyda’i gilydd ers 1998, gan ddatblygu haenau i’w gwaith sy’n cynnwys ffilmiau, gosodiadau, perfformiadau, cyhoeddi a churadu. Mae eu gwaith yn herio termau megis cyfranogiad, cydweithredu a rolau traddodiadol yr artist fel cynhyrchydd a’r gynulleidfa fel derbynnydd.

Ers 2009 mae Mirza a Butler wedi bod yn datblygu corff o waith dan y teitl The Museum of Non Participation. Mae’r term “non participation/peidio â chymryd rhan” yn ddyfais ar gyfer cwestiynu a herio amodau presennol gwleidydda a gwrthwynebu. Mae beirniadaeth sefydliadol The Museum of Non Participation wedi’i ymgorffori yn y teitl ei hun, ac eto mae’n rhyddhau ei hun rhag bod yn amgueddfa go iawn. Yn hytrach, mae’n teithio fel lle, fel slogan, baner, perfformiad, papur newydd, ffilm, ymyriad, goresgyniad: sefyllfaoedd sy’n galluogi’r amgueddfa hon i “weithredu”.

Yn 2004, ffurfiodd Mirza a Butler no.w.here, sef corff a redir gan yr artistiaid i gyfuno cynhyrchu ffilmiau â deialog feirniadol ynghylch creu delweddau yn y byd sydd ohoni.  Mae’n cefnogi cynhyrchu gwaith artistiaid, yn cynnal gweithdai a thrafodaethau beirniadol ac yn fwriadol yn curadu perfformiadau, dangosiadau, preswyliadau, cyhoeddiadau, digwyddiadau ac arddangosfeydd.