Ergin Çavuşoğlu

Date posted: October 31, 2009 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae gosodiadau ffilm a fideo Ergin Çavuşoğlu'n fyfyrdodau ar agweddau ein cymdeithas byd-eang ac sy’n newid yn gyson. Caiff y syniadau o deithio, ymfudo, symud, trefniant hen a newydd a'r syniad o'r dwyrain a'r gorllewin eu harchwilio gan awgrymu sut mae pob un ohonom yn rhan o faterion pwysig y byd.

Mae gosodiadau ffilm a fideo Ergin Çavuşoğlu’n fyfyrdodau ar agweddau ein cymdeithas byd-eang ac sy’n newid yn gyson. Caiff y syniadau o deithio, ymfudo, symud, trefniant hen a newydd a’r syniad o’r dwyrain a’r gorllewin eu harchwilio gan awgrymu sut mae pob un ohonom yn rhan o faterion pwysig y byd. ‘Gwrthddywediadau, colledion, ymfudiad a’r tensiynau diweddaraf dros y byd yw thema gwaith Çavuşoğlu.’ (Michael Hübl) Cafodd ei fagu ym Mwlgaria yn un o’r lleiafrifoedd yn Nhwrci ac erbyn hyn mae’n byw yn Llundain. Mae’n seilio’i waith ar ei brofiadau personol ac yn bwriadu ei waith i fod yn ‘gynrychioliadau ysgogol a barddol sy’n dinoethi ffiniau’r bywyd dinesig sy’n gorwedd rhwng y diriogaeth breifat a’r un gyhoeddus.’ Mae’n cwestiynu’r ‘darlun artistig a’i allu i sylwi ar dirluniau cymdeithasol-ddiwylliannol a daearyddiaeth y ddynolryw.’

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan