Mauricio Dias & Walter Riedweg

Date posted: January 20, 2011 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Mauricio Dias o Frasil, a Walter Riedweg o'r Swistir, wedi bod yn cydweithio ers 1993, yn datblygu projectau'r celfyddydau gweledol a pherfformio gyda'r cyhoedd.

Mae eu gwaith yn cynnwys deunydd dogfennol yn ogystal â sefyllfaoedd gwneud, sy’n cael eu cyflwyno’n ffurfiol fel gosodweithiau fideo. Crefft Dias & Riedweg yw sgwrsio gyda phobl, fel unigolion ac fel aelodau o grwpiau cymdeithasol. Maen nhw’n ymddiddori mewn dialog ac yn dechrau sgwrsio â phobl mewn gwahanol rannau o’r byd, gan ddal profiadau, ‘cyflwr ysbryd’ pobl a syniadau personol. Gan ddefnyddio camera fideo, maen nhw’n cydweithio i edrych ar ddynoliaeth yn ei holl ffurfiau, yn ddaearol ac yn gymdeithasol. Maen nhw wedi creu gwaith gyda phlant y stryd yn Rio de Janeiro, hen ymfudwyr ym Mharis, porthwyr fflatiau yn São Paulo a’r bobl sy’n goruchwylio’r ffin rhwng Mecsico a’r UDA. Mae’r holl bobl hyn yn gwneud cyfraniad ymarferol at y gwaith – yn dogfennu, yn cyffesu, yn holi ac yn ateb. Wrth ddewis pobl i sgwrsio â nhw, mae Dias a Riedweg yn ymateb i’r lle neu’r cynefin lle maen nhw’n eu ffeindio’u hunain.

Cafodd Mauricio Dias ei eni yn Rio de Janeiro, Brasil ym 1964 a Walter Riedweg yn Lucerne, Y Swisdir ym 1955.

 

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan