Dalziel + Scullion

Date posted: November 16, 2010 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae Matthew Dalziel a Louise Scullion yn cydweithio ers 1993 ac ers hyny, wedi cynhyrchu gwaith sylweddol sydd wedi ei arddangos yn genedlaethol, ac yn ryngwladol.

Mae gwaith Dalziel + Scullion yn canolbwyntio ar y bywyd sydd o’n cwmpas nad yw’n “ddynol” – sy’n cael ei ddylanwadu’n fawr gan eu lleoliad yn yr Alban.  Dros y blynyddoedd, maent wedi gwenud ymdrech i adnabod a deall agweddau o’r tir a’i drigolion – anifeiliaid, adar, pryfed a phlanhigion. Yn hytrach na chynnig darlun o’r tu allan i’r byd naturiol, mae eu gwaith yn annog y gynulleidfa i ymgolli mewn rhai agweddau ohono, yn aml o safbwynt planhigion neu adar. Maent yn defnyddio ffotograffiaeth, fideo, sain a cherflunwaith i archwilio cymhlethdod natur, a’r ffin amgylcheddol sy’n bodoli o’n hamgylch.

Ganwyd Matthew Dalziel yn Irvine, Yr Alban yn 1957. Astudiodd cerflunwaith yn Dundee, ac yna cerflunwaith a ffotograffiaeth gain yn ôl-raddedig yn Ysgol Gelf Glasgow. Ganwyd Louise Scullion ym 1966 yn Helensburgh, Yr Alban, ac astudiodd celf amgylcheddol yn Ysgol Gelf Glasgow.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan