Carlos Bunga

Date posted: December 12, 2013 Dychwelyd i arddangosfeydd

Cafodd yr artist o Bortiwgal Carlos Bunga ei hyfforddi’n wreiddiol fel arlunydd, ac mae wedi bod yn arbrofi â’r croesbwynt rhwng peintio a cherflunio ers degawd a mwy. Wrth greu gosodiadau mawr ar gyfer safle penodol, mae gwaith Bunga yn cyffwrdd ar faterion sy’n ymwneud â demograffeg, mewnfudo, gwahaniaeth economaidd-gymdeithasol, a natur fregus bywyd dinesig yn y byd sydd ohoni.

Mae Bunga yn llunio gosodiadau ar raddfa bensaernïol, a’u gwneud o ddeunyddiau sydd wedi’u màs-gynhyrchu megis cardfwrdd, tâp pacio a phaent i’r cartref. Mae’r modelau hyn yn ymdebygu i lochesi dros dro neu fewnluniau trefol lliwgar a swreal sydd yn ddeialog â phensaernïaeth amgylchynol yr oriel, gan ailgyflunio’r lle i fod rhywle rhwng gofod sy’n pydru a safle adeiladu.

Mae Bunga yn gweithio ar draws gosodiadau, cerfluniau, peintiadau, perfformiadau, fideos a darluniau a’i waith yn llawn gofal esthetig a chywreinrwydd hynod ddatblygedig, yn ogystal â chymhlethdod cysyniadol sy’n deillio o’r rhyngberthynas rhwng gwneud a dinistrio, byrhoedledd a sefydlogrwydd, dadwneud ac ailwneud.