Bouchra Khalili

Date posted: September 1, 2017 Dychwelyd i arddangosfeydd

Artist Morocaidd Ffrengig yw Bouchra Khalili. Wedi’i geni yn Casablanca, yn ddiweddarach bu’n astudio ffilm yn Sorbonne Nouvelle a chelfyddydau gweledol yn École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Mae’n byw ac yn gweithio ym Merlin ac Oslo. Gan weithio gyda ffilm, fideo, gosodwaith, ffotograffiaeth a phrintiau, mae gwaith Khalili’n ymdrin ag iaith, goddrychedd, llafaredd a chrwydriadau daearyddol. Mae pob un o’i phrosiectau’n ymchwilio i strategaethau a sgyrsiau ynglŷn â gwrthsafiad fel yr ychwanegir atynt, eu datblygu a’u hadroddir gan unigolion, sydd yn aml yn aelodau o leiafrifoedd gwleidyddol.

Mae Twenty-Two Hours (2018), sy’n cael ei ddangosiad cyntaf yn Artes Mundi 8, yn dilyn dwy fenyw Affricanaidd-Americanaidd sy’n ymchwilio i sut y galwodd y blaid Black Panther ar yr awdur o Ffrainc Jean Genet i deithio’n gyfrinachol i’r UDA yn y 1970au ac ymuno yn y frwydr dros gydraddoldeb hiliol.

Ymhlith ei chysylltiadau, mae’n Athro Celfyddyd Gyfoes yn Academi Gelf Genedlaethol Oslo ac yn un o aelodau sefydlu La Cinémathèque de Tanger, sefydliad dielw a reolir gan artistiaid yn Tangiers, Moroco.
Ymhlith ei harddangosfeydd diweddar mae documenta 14 (2017); “The Mapping Journey Project”, arddangosfa un-ddynes, MoMa, Yr Amgueddfa Gelf Fodern, Efrog Newydd, (2016); “Foreign Office”, sioe un-ddynes yn Palais de Tokyo, Paris (2015); “Garden Conversation”, sioe un-ddynes yn MACBA, Barcelona (2015); 8fed Biennale Goteborg (2015); “Europe: The Future of History”, Kunsthaus, Zurich (2015); “Here & Elsewhere”, Yr Amgueddfa Newydd, Efrog Newydd (2014).

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan