Bedwyr Williams

Date posted: September 17, 2015 Dychwelyd i arddangosfeydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Oriel 21

Mae Bedwyr Williams yn defnyddio amlgyfryngau, perfformio a thestun i edrych ar y gwrthdaro rhwng yr agweddau ‘dwys difrifol’ a ‘dibwys’ ar fywyd modern. Mae Williams yn adnabyddus am ddychanu’r berthynas rhwng yr artist a’r curadur drwy greu senarios gwirion iddyn nhw. Yn fwy diweddar, drwy fideo, mae wedi edrych ar themâu dystopia ac arwyddocâd dynol ryw yn y bydysawd. Mae Williams ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Jarman Ffilm Llundain 2015 a chynrychiolodd Gymru yn 55ain Biennale Fenis.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae fideo wedi datblygu’n ddiddordeb arbennig ar ôl degawd o weithio gyda pherfformio llafar. Mae’r gwaith ffilm newydd hwn yn cyfuno cyfryngau ac yn ymwneud â chydweithredu gan ddefnyddio hiwmor a bathos i edrych ar faterion a phynciau sy’n cynnwys ein diffyg pwysigrwydd yn y bydysawd (The Starry Messenger, 2013), dyfodol dystopaidd sy’n celcio (ECHT, 2014) ac adeiladau ac iddynt onglau rhyfedd (Hotel 70º, 2015).

Mae ei waith diweddaraf, Century Egg, 2015, a wnaed yn ystod preswyliad gydag Amgueddfeydd Prifysgol Caergrawnt, yn ystyried y syniad o gadw gwrthrychau a’r eiliad pan fydd ‘pethau’ yn dod yn ‘bethau wedi’u harchifo’. Fe’i cyflwynir yn Sioe Gelf Prydain yn 2015.

Mae sioeau undyn diweddar ac sydd ar ddod yn cynnwys Whitworth, Manceinion, y DU; Canolfan Weledol ar gyfer Celf Gyfoes, Carlow, Iwerddon; g39, Caerdydd, y DU; Vestjyllands Kunstpavillion, Denmarc (i gyd yn 2015); Tramway, Glasgow, y DU ar gyfer Glasgow International; Oriel Mostyn, Llandudno, y DU (2014); 55ain Biennale Fenis ar gyfer Pafiliwn Cymru, Fenis, Yr Eidal, (2013); IKON, Birmingham, y DU (2012); a Kunstverein Salzburger, Salzburg, Awstria (2011).

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan