Apolonija Šušteršič

Date posted: February 20, 2012 Dychwelyd i arddangosfeydd

Mae’r artist a’r pensaer, Apolonija Šušteršič, wedi canolbwyntio ar elfennau cymdeithasol amgylcheddau byw fel y cant eu hamlygu mewn cyd-destun celfyddydol yn ogystal â phensaernïol ers y 1990au. Wrth gyfuno crefftau er mwyn creu gweithiau mewn amgylcheddau byw mae’n creu gwaith sy’n ymgysylltu â chymdeithas gan ddod ag artistiaid, penseiri, beirniaid a churaduron ynghyd. Mae’n waith sy’n fwy na chelf a phensaernïaeth ond yn rhan o fywyd bob dydd.

Mae’r artist a’r pensaer, Apolonija Šušteršič, wedi canolbwyntio ar elfennau cymdeithasol amgylcheddau byw fel y cant eu hamlygu mewn cyd-destun celfyddydol yn ogystal â phensaernïol ers y 1990au. Wrth gyfuno crefftau er mwyn creu gweithiau mewn amgylcheddau byw mae’n creu gwaith sy’n ymgysylltu â chymdeithas gan ddod ag artistiaid, penseiri, beirniaid a churaduron ynghyd. Mae’n waith sy’n fwy na chelf a phensaernïaeth ond yn rhan o fywyd bob dydd.

Bydd diddordebau eang Šušteršič fel arfer yn dechrau drwy astudio gofod mewn modd phenomenolegol cyn mynd ati i ymchwilio i natur gymdeithasol a gwleidyddol ein hamgylchedd byw. Wrth ddadansoddi gofod mewn modd beirniadol bydd yn canolbwyntio fel arfer ar y prosesau a’r berthynas rhwng sefydliadau, gwleidyddiaeth gymdeithasol, cynllunio trefol a phensaernïaeth. Gan bontio celf a gwasanaethau cymdeithasol, mae ei gwaith yn creu ac yn gwreiddio cymunedau o ddefnyddwyr sy’n datblygu brasluniau eraill a gofodau gobaith.

Mae ei sioeau unigol diweddar yn cynnwys Hustadtteilfest (gyda IFAK), Hustadt, Bochum (2011); Gemainschaftspavilon, Hustadt, Bochum (2011); KAFIČ (gyda Meike Schalk), Galerie für Zeitgenossische Kunst, Leipzig (2010); Temporary Pavilion, Hustadt Project, Bochum (2009); Hustadt Project, Bochum (2008); Relational Museum, Project Ymchwil, Bildmuseet, Umeå (2007); SunsetCinema (gyda Bik van der Pol), project, Community Live, Lwcsembwrg (2007) a Garden Service (gyda Meike Schalk), project, The Common Guild, Jardins Publics, Gŵyl Ryngwladol Caeredin, Caeredin (2007).

Arddangosfa Artes Mundi 5

Artist gweledol a phensaer yw Apolonija Šušteršič. Mae’n astudio ac yn ymateb i adnewyddu trefol cyfoes a’r materion cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd ac amgylcheddol sydd ynghlwm â hynny. Mae ffrwyth ei hymchwil yn ddadansoddiad o’r modd y mae gwahanol fathau o bŵer yn llunio ein hamgylchfyd ac yn ymchwiliad i botensial prosesau democratig i greu dyfodol gwell.

Mae Gwleidyddiaeth “Mewn Gofod” / Project Tiger Bay  yn edrych ar y gwaith o ailddatblygu ardal Bae Caerdydd a ddechreuodd yn y 1980au gyda’r morglawdd. Cyflwynir y gwaith drwy gyfrwng fideo, gan ddangos sut yr aeth Šušteršič  ati i gysylltu â’r unigolion a’r sefydliadau oedd yn ymwneud â’r datblygiad, gan gynnwys y rheini oedd yn ei wrthwynebu, er mwyn ymchwilio i’w orffennol, ei bresennol a’i ddyfodol. Mae’n edrych ar y ddelwedd sydd gan bobl o Fae Caerdydd bellach, sut y caiff hanes amlddiwylliannol y gymuned ei adlewyrchu yn y datblygiad newydd, sut y datblygwyd y dociau yn atyniad twristiaeth a pha gamau y dylid eu cymryd nesaf i sicrhau llwyddiant economaidd a bod y gymuned yn ymgysylltu â’r lle a’i dderbyn.

Cafodd trafodaeth banel gyhoeddus ei chynnal yn yr oriel ar 19 Hydref. Cafodd ei recordio i’w arddangos fel rhan o Gwleidyddiaeth “Mewn Gofod” / Project Tiger Bay .

http://home.tiscali.nl/apolonija/

http://hustadtproject.blogspot.com/p/apolonija-sustersic.html

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan