Anna Boghiguian

Date posted: August 17, 2017 Dychwelyd i arddangosfeydd

Dangoswyd gwaith Boghiguian gyntaf yng Nghynrychioliadau Arabaidd Cyfoes Catherine David, gan ddechrau yn 2003 yn Rotterdam. Gan ddenu llawer o sylw a chlod, bu ei harluniau hefyd yn ysgogi trafodaeth a dadl wleidyddol, yn enwedig yn ei mamwlad – Yr Aifft.

Ganed Boghiguian ym 1946 yn Armeniad yn Cairo, ond ni wnaeth byth fabwysiadu’r ddinas fel ei hunig gartref ac mae ei pherthynas â’r ddinas yn dal i fod yn groestynnol hyd heddiw. A hithau’n byw bywyd crwydrol, mae’r artist o hyd wedi symud o ddinas i ddinas ar draws y byd, o’r Aifft i Ganada ac o India i Ffrainc. Gan ymdrwytho yng ngolygfeydd a synau’r ddinas, yn ogystal â llenyddiaeth, barddoniaeth a gwleidyddiaeth ei phobl, arhosai’r artist, serch hynny, ymhell, rhywun o’r tu allan mewn metropolis brysur. Mae ei gwaith yn cynnig golwg trydydd person unigryw ac eto hollwybodus ar gymunedau trefol modern.

Anna Boghiguian sy’n meddiannu’r oriel gyntaf gyda gosodiad enfawr newydd yn ymwneud â’r diwydiant dur, gan symud heibio i’r diwydiant byd-eang anhysbys ac i mewn i fywydau’r cymunedau sydd o’i gwmpas, gan gynnwys Port Talbot, Cymru, gerllaw.

Cyfansoddiadau digon cymhleth yw gweithiau Anna Boghiguian. Yn aml ceir ynddynt destun, delweddau, ffotograffau wedi’u casglu a deunydd dogfennol arall sydd wedi’u plethu’n agos. Mae’r lliwiau llachar a natur fyrfyfyr a mynegus ei harluniau’n atgoffa rhywun o gofnodion dyddiadur. Maent fel pe baent yn delweddu ac yn cofnodi’r profiad a’r canfyddiad o’r foment yn ei holl wahanol agweddau.
Mae arddangosfeydd diweddar yn cynnwys: Castello di Rivoli (2017); The Restless Earth, Triennale di Milano, Milano (2017); Carré d’Art, Musée d’art contemporain, Nimes (2016); Cities by the Rivers, Oriel Celf Gyfoes SBC, Montreal (2015).

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan