Abdoulaye Konaté

Date posted: November 16, 2010 Dychwelyd i arddangosfeydd

Astudiodd Abdoulaye Konaté baentio yn Bamako, Mali ac yna yn Hafana, Ciwba. Yn ddiweddarach cyfunodd ei sgiliau paentio gyda gwaith gosod i wneud sylwadaeth bwerus ar faterion gwleidyddol ac amgylcheddol. Yn y 1990au trodd ei sylw at un o’r materion mawr i Orllewin Affrica – llechfeddiannu’r Sahel.

Yn y 1990au trodd ei sylw at un o’r materion mawr i Orllewin Affrica – llechfeddiannu’r Sahel. Ers y mileniwm, mae ei waith yn darlunio mater arall – effeithiau dinistriol AIDS ar y gymdeithas ac unigolion. Mae ei gwestiynu mewn perthynas â’r sefyllfaoedd gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd ym Mali heddiw yn amlwg yn y modd y mae AIDS, rhyfeloedd, materion ecolegol, hawliau dynol a globaleiddio yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd ac unigolion o fewn cymdeithas.

Mae llawer o’i waith graddfa fawr yn seiliedig ar decstilau, cyfrwng sydd ar gael yn haws iddo na phaent. Mae Abdoulaye Konaté wedi gweithio fel dylunydd graffig yn y Musee National yn Bamako ac ym 1998, cafodd ei benodi’n Gyfarwyddwr y Palais de la Culture. Bellach mae’n Gyfarwyddwr y Conservatoire Celfyddydau a’r Cyfryngau yn Bamako. Mae wedi cael nifer o ddyfarniadau ac yn 2002, cafodd statws Chevalier de l’Ordre National du Mali a Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de France. Ganwyd Abdoulaye Konaté yn Diré, Mali ym 1953 ac mae’n byw ac yn gweithio yn Bamako, Mali. Mae ei arddangosfeydd diweddar yn cynnwys Documenta 12, 2007 ac Africa Remix, Contemporary Art of a Continent yn 2005 yn Oriel Hayward, Llundain; Centre Georges Pompidou, Paris; Amgueddfa Gelf Mori, Tokyo ac Amgueddfa Kunst Palast, Düsseldorf.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan