Eija-Liisa Ahtila

Date posted: January 13, 2011 Dychwelyd i arddangosfeydd

Ers dechrau'r 1990au mae ffilmiau a lluniau llonydd Eija-Liisa Ahtila wedi adrodd straeon am berthynas pobl â'i gilydd a'r emosiynau elfennol sy'n waelodol i'r perthnasau hyn: cariad, dicter, cenfigen, rhywioldeb a gwendid.

Mae Ahtila’n disgrifio’i ffilmiau fel “dramâu dynol”; mae’r storïau dychmygol hyn sydd wedi’u hactio gan actorion ac actoresau yn tarddu o gyfweliadau ac ymchwil drylwyr, yn ogystal â’i sylwadau a’i hatgofion hi’i hun. Mae ffilmiau Eija-Liisa Ahtila’n manteisio i’r eithaf ar ofod yr oriel, gan ymddangos yn aml ar sgriniau lluosog neu o fewn gosodweithiau cymhleth, gan ganiatáu i’w straeon ddatblygu ar yr un pryd mewn amser a gofod, i greu profiad amlhaenog sy’n mynnu cyfraniad corfforol y gwyliwr.

Ganwyd Eija-Liisa Ahtila yn Hämeenlinna, y Ffindir ym 1959; mae’n byw ac yn gweithio yn Helsinki, wedi cwblhau ei hastudiaethau sinema yng Nghaliffornia a Llundain.

Cysylltwch â Ni | Telerau Defnyddio | Nodau Masnach | Datganiad Preifatrwydd
Hawlfraint 2013 Artes Mundi. Cedwir pob hawl

Dyluniwyd gan