Artes Mundi 6 News

Adborth cynulleidfa Artes Mundi 8

Rydym yn cynnal arolwg byr er mwyn deall anghenion ein hymwelwyr a sut maent yn ymateb i’r arddangosfeydd ac i fesur effaith gymdeithasol ac economaidd Artes Mundi 8. Read More

Cyfle: Bwrsarïau Artes Mundi 8

Mae Artes Mundi yn cynnig dau fwrsari gwerth £250 yr un i artistiaid, ymarferwyr neu’r rhai sydd am ddatblygu’n broffesiynol ac ennill profiad yn sector y celfyddydau cyfoes yng Nghaerdydd, Cymru. Read More

Artes Mundi

Artes Mundi is an internationally focused Arts organisation.

It identifies, recognises and supports contemporary visual artists who engage with the human condition, social reality and lived experience and is best known for its biennial international Exhibition and Prize which takes place in Cardiff.

Find out more about Artes Mundi